eigen_frontfoto

Nieuwe Europese studie focust op de potentiele rol van biogas in het toekomstige Europese energielandschap.

Een nieuwe Europese studie onderzoekt het gebruik van biogas als energiebron in Europa en toont aan dat er nog veel groeimogelijkheden zijn voor biogasinstallaties binnen de lidstaten. Biogas wordt geschouwd als een flexibele en duurzame bron van energie die bijdraagt aan de netstabiliteit en de reductie van broeikasgasemissies.

De studie roept beleidsmakers op een lange termijnvisie en een stabiel investeringskader te ontwikkelen waarin gerelateerde sectoren zoals landbouw en afvalverwerking actief mee in worden opgenomen. Daarnaast zijn er nog enkele regelgevende en technische belemmeringen die moeten worden aangepakt, zoals grensoverschrijdende energiehandel. Verder wordt vanuit de studie het gebruik van restwarmte uit biogasinstallaties sterk aangemoedigd, alsook het voldoende informeren van omwonenden bij de implementatie van nieuwe projecten.

De studie duidt de verschillende opties voor gebruik van biogas: omzetting tot groene warmte en groene stroom via een WWK, opwerking tot biomethaan met injectie in het aardgasnetwerk en gebruik als transportvloeistof. Op dit moment vertegenwoordigen drie lidstaten (Duitsland, Italië en Groot Brittanië) 77% van de biogasproductie in Europa. De afwezigheid aan een stabiel en betrouwbaar investeringsklimaat in combinatie met het gebrek en degelijke subsidiemaatregelen worden aangeduid als de grootste obstakels binnen de sector. 

De studie is hier te raadplegen.

Datum publicatie