eigen_frontfoto

Biomassa in de energietransitie: groeiend belang van flexibiliteit en groene warmte

Om onze klimaatdoelstellingen te halen, is het noodzakelijk dat zo’n 100.000 huishoudens tussen nu en 2050 jaarlijks kiezen voor een groene manier van verwarmen zoals o.a. met duurzame biomassa.
Meer hernieuwbare energie in de energiemix vraagt om een grotere flexibiliteit. De verschillende energievectoren van biomassa kunnen sterk bijdragen aan een flexibeler energiesysteem dat inzet op zowel groene warmte als elektriciteit.
De studiedag bio-energie belicht verschillende aspecten van flexibiliteit en groene warmte: beleidsaspecten, voorbeeldprojecten, opslag, datatools.

Online inschrijvingsformulier op de website van ODE via deze link.

Het programma en de praktische informatie kunt u hier inkijken.

Datum