eigen_frontfoto

Inagro

“Inagro vzw is een onderzoeks- en adviescentrum in de land- en tuinbouw, gesitueerd in Rumbeke-Beitem (West-Vlaanderen). Inagro beschikt over verschillende onderzoeks- & adviesunits (zowel gewas als dier gerelateerd, maar ook thematisch, vb. melkvee, varkenshouderij, energie en circulaire economie, bodem-water-bemesting, akkerbouw, serre, aquacultuur en insecten, smart farming, gewasbescherming, rassenproeven, …). Door haar expertise heeft Inagro een breed netwerk met landbouwers en stakeholders binnen de landbouw, waarmee ervaringen, activiteiten en resultaten worden uitgewisseld.

De dienst Energie & Circulaire Economie bestaat uit 9 gemotiveerde medewerkers en werkt via meerdere projecten rond diverse thema’s: biomassa-gerelateerd, en/of rond energie in zeer brede zin maar ook specifiek: op de thema’s biogas en nutriëntenrecuperatie. Inagro beschikt over een eigen piloot vergistingsinstallatie (~ 31 kWel) die wordt ingeschakeld voor onderzoek en demonstratie. Bedrijven en onderzoeksorganisaties die een innovatie op pilootschaal willen uittesten, zijn van harte welkom.”

Image
Inagro