eigen_frontfoto

Diensthoofd afvalverwerking / Exploitatie

IOK Afvalbeheer en IOK zijn dynamische en sterk groeiende organisaties die tot doel hebben het afvalbeleid blijvend te actualiseren binnen een globaal kader van een duurzaam milieubeleid en mee vorm geven aan een toekomstgericht regionaal-economisch beleid. IOK Afvalbeheer en IOK wensen een gemotiveerde medewerker aan te werven onder contractueel statuut voor onbepaalde duur (m/v) in voltijdse functie van:

Diensthoofd afvalverwerking / Exploitatie

Voor de volledige vacature zie hieronder.

Datum