eigen_frontfoto

Wijziging Energiebesluit: verlaging IRR

VEA

De berekening van de onrendabele toppen voor groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten voor biogasinstallaties wordt gewijzigd vanaf 1 januari 2020. De waarde vastgelegd voor de IRR (Internal Rate of Return) wordt verlaagd van 12% naar 10,5%. De IRR legt het minimum rendement vast voor de gemaakte investering. Door de lage rente van de afgelopen jaren, zijn de rendementen op geïnvesteerd eigen vermogen gestegen. Ter compensatie voor deze lage rente wordt nu de IRR teruggebracht.

Door de wijziging van de IRR zullen de onrendabele toppen voor zowel de representatieve als niet-representatieve projectcategorieën opnieuw doorgerekend moeten worden. Voor dossiers die vallen onder niet-representatieve projectcategorieën zal de aanpassing reeds doorgevoerd worden voor dossiers met startdatum vanaf 1 januari 2020. Er wordt een overgangsbepaling voorzien voor projecten die 1 januari 2020 reeds een aanvraag tot het verkrijgen van een definitieve bandingfactor lopende hebben. Deze dossiers zullen niet onder de wijziging van IRR vallen. Voor dossiers die vallen onder de representatieve projectcategorieën zal de aanpassing pas doorgevoerd worden vanaf 1 april 2020, vermits VEA onvoldoende tijd heeft om een nieuwe OT-berekening uit te voeren tegen het einde van 2019. Tegen uiterlijk 1 februari 2020 zal het VEA een definitief OT-rapport publiceren, rekening houdend met de aangepaste IRR. Op basis van dit rapport zal de impact op de OT voor biogasinstallaties ingeschat kunnen worden.

Datum publicatie