eigen_frontfoto

Bio-Energyfarm tool

De Bio-Energyfarm tool is ontwikkeld om de economische haalbaarheid van een kleinschalige vergistingsinstallatie te simuleren. Deze tool focust op de mestverwerking via vergisting.