eigen_frontfoto

Biomethaan voor de scheepvaart

Biomethaan voor de scheepvaart

De internationale maritieme scheepvaart is tegenwoordig verantwoordelijk voor 2-3% van de globale CO2-emissies. Tegen 2050 kan hun bijdrage zelfs tot 15% stijgen indien er geen maatregelen komen om de emissies te beperken.

Om die redenen zet de sector nu al veel in op de efficiëntie van hun motoren. Dit is echter niet genoeg om de emissies te beperken tot een netto nul-emissie. Daarom hebben Maersk en Lloyds Register samen onderzoek gedaan over groene brandstof die geschikt is voor de scheepvaart. Uit hun onderzoek blijkt dat drie brandstoffen in aanmerking komen: alcohol, ammonia en biomethaan. De studie schat dat de kost van deze drie brandstoffen relatief gelijk is. Maar geen van de opties is vandaag al klaar als alternatieve brandstof. 

De ontwikkeling van de industrie van alcohol (in vorm van ethanol en methanol) als brandstof is nog heel onzeker. En ammonia is zo toxisch dat zelfs kleine ongevallen op het schip zware gevolgen kunnen hebben voor de bemanning. Biomethaan heeft wél een heel groot potentieel omwille van de reeds bestaande infrastructuur en omdat de technologie al beschikbaar is. De studie wijst evenwel op het probleem van de methaanslip. Dit zijn methaanverliezen die op verschillende momenten in het proces vrijkomen. De methaanemissies verspreid over de hele toeleveringsketen moeten dus bekeken worden. 

Bronnen:

Bioenergy international artikels:

Mette Maersk maritime biofuel-pilot a resounding success

Alcohol, biomethane and ammonia the best-positioned fuels to reach zero net maritime emissions – Maersk 

Datum publicatie
Tags