eigen_frontfoto

Europese Investeringsbank wordt Europese klimaatbank

EIB

De nieuwe Europese Commissie heeft grote plannen voor het klimaat. Tegen 2050 wil ze van Europa het eerste klimaatneutrale continent maken. Daarvoor zijn de volgende 10 jaar cruciaal. Slaagt Europa er niet in tegen 2030 zijn aandeel aan hernieuwbare energie serieus te verhogen, lukt het wellicht nooit om in  2050 klimaatneutraal te worden. Daarom brengt de Europese Investeringsbank (EIB) tegen eind 2020 alle activiteiten van de bank in lijn met de principes en doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Daarin wordt gestreefd naar een beperking van de globale opwarming tot 1.5°C. 

Concreet betekent dat:

  • De EIB investeert 1.000 miljard euro in het klimaat en duurzaam energieverbruik tussen 2021 en 2030.
  • De EIB financiert vanaf eind 2021 geen projecten meer met onverminderde fossiele energieën. Dat houdt ook aardgas projecten in. 
  • De toekomstige financieringen moeten innovaties bevorderen in het kader van clean energy, energie efficiëntie en hernieuwbare energie.
  • De EIB legt een nieuwe emissienorm van 250g CO2/kWh vast wat meer dan een halvering van de oude norm van 550g betekent. 

Vooral de laatste verandering kan veel betekenen voor de biogassector. Hoewel biogas een dure technologie is ten opzichte van opgewekte kWh, is het een goedkope technologie voor vermeden CO2-emissies in vergelijking met andere technologieën. De biogassector ziet een verschuiving van de discussie van €/kWh naar CO2/kWh daarom graag tegemoet. 


Bronnen
VILT (18/11/2019): Eerste stukje Europese ‘green new deal’ ligt er
Euopean Investment Bank (14/11/2019): EU Bank launches ambitious new climate strategy and Energy Lending Policy
 

Datum publicatie