eigen_frontfoto

Europa keurt derogatie voor periode 2019-2022 goed

bemesting

Op voorstel van Minister Zuhal Demir wordt het uitvoeringsbesluit bij het Mestdecreet gewijzigd wat betreft de voorwaarden om derogatie te verkrijgen op de bemestingsnormen.

Derogatie laat voor bepaalde teelten een hoger gebruik van stikstof uit dierlijke mest toe, bovenop de limiet van 170 kg N/ha. Met deze regeling daalt de nood aan kunstmest op de betreffende derogatiegronden en wordt de recuperatie van nutriënten uit dierlijk mest en digestaat bevorderd. Derogatie is een afwijking op de Nitraatrichtlijn. De afwijking dient te worden aangevraagd door Vlaanderen bij Europa en wordt telkens voor een periode van 4 jaar verleend. De Europese Unie heeft de derogatie die was aangevraagd voor de periode 2019-2022 nu goedgekeurd.

De goedgekeurde derogatie verschilt amper van deze van de periode 2015-2018. Logischerwijs is ook het uitvoeringsbesluit grotendeels een herneming van het voorafgaande. 

Bron: Beslissingen van de Vlaamse Regering; Ministerraad van 25 oktober 2019; Nota aan de Vlaamse Regering

Datum publicatie