eigen_frontfoto

Uitrol digitale meters: voorstel wijziging Energiedecreet

Groene energie

Op vrijdag 14 juli 2017 werd het ontwerp voor de wijziging van het Energiedcreet goedgekeurd, wat betreft de uitrol van de digitale meters. Dit is een volgende stap in de gefaseerde uitrol van digitale meters in Vlaanderen. De digitale meter is volgens de Vlaamse Regering cruciaal in de transistie naar een decentraal energiesysteem en de verdere uitbouw van decentrale productie van groene energie.

Om de uitrol van de digitale meters mogelijk te maken, verandert de Vlaamse Regering prinicieel het Energiedecreet. Over dit voorontwerp van het wijzingingsdereet wordt het advies ingegewonnen van de VREG, de MiNa-raad, de SERV en de Commissie ter Berscherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Daarna gaat het decreet voor advies naar de Raad van State.

De introductie van de digitale meter betekent het einde van de terugdraaiende tellen voor kleinschalige vergistingsinstallaties. Het recht op compensatie wordt, in het voorontwerp van decreet, echter vastgelegd gedurende 15 jaar voor bestaande en nieuwe installaties tot en met 31 december 2020. Voor nieuwe installaties, vanaf 1 januari 2021, wordt een alternatief systeem ontwikkeld om investeringen in kleinschalige vergistingsinstallaties rendabel te houden. De uitwerking van dit systeem is de verantwoordelijkheid van de bevoegd minister, momenteel Bart Tommelein. 

Hier kan u het ontwerpdecreet lezen en hier de memorie van toelichting.

 

Foto: © Pixabay

Datum publicatie