eigen_frontfoto

R-package voor biogas en biomethaan productie

Deze rekentool maakt gebruik van het open-source statistisch programma "R". Dit pakket ("Biogas: Process Biogas Data and Predict Biogas Production") stelt je in staat de biogas of biomethaan productie te simuleren op basis van simpele of meer geavanceerde methodes. Het pakket en de nodige instructies kunnen gedownload worden via deze link of onderstaande pagina.