eigen_frontfoto

Overzicht biogassector in Wallonië

biogassector WL

Het jaarlijks overzichtsrapport van Valbiom over de biogassector in Wallonië is beschikbaar. Dit rapport geeft een overzicht van de Waalse biogassector anno 2018. De sector bleef redelijk stabiel ten opzichte van 2017, met de stopzetting van één kleinschalige biogasinstallatie. In totaal waren er 51 installaties actief, voornamelijk agrarische vergisters. Net als in Vlaanderen, valoriseren de meeste installaties hun biogas in een lokale WKK. De totale geïnstalleerde elektrische capaciteit bedroeg 39,6 MWe. In 2018 was de biogassector goed voor een productie van 188 GWh groene stroom en 229 GWh groene warmte.

bron: Valbiom

Datum publicatie
Tags