eigen_frontfoto

Steunmechanismen voor Biomethaan in Europa in kaart gebracht

regatrace

In juni 2019 ging het REGATRACE-project van start, waar Biogas-E deel van uitmaakt. Het project heeft tot doel een goed werkende biomethaan markt in Europa te faciliteren en de handel in biomethaan tussen verschillende Europese landen mogelijk te maken. Eén van de eerste outputs, geleverd door het project, is het rapport “Mapping the state of play of renewable gases in Europe”. Biogas-E stond in het voor het leveren van de informatie vanuit België.

Steunmechanismen voor biomethaan in Europa

Het rapport geeft een overzicht van de huidige situatie van hernieuwbare gassen in 23 Europese landen, met een sterke focus op biomethaan. Overeenkomsten en verschillen in steunkaders worden behandeld en het rapport beschrijft eveneens de economische haalbaarheid van biomethaanprojecten per land.

Onderstaande figuur en tabel tonen de verschillende steunkaders voor biomethaan, alsook de verschillen in steunhoogte en steunduur voor operationele ondersteuning per land. De meest toegepaste steunregeling voor biomethaan in Europa is FiT, gevolgd door een FiP en fiscale voordelen voor biomethaanproducenten of -consumenten.

regatrace

 

Operational support for biomethane (€/MWh)

Duration of the support (years)

Austria (1)

17

15

Belgium – Wallonia (2)

75

20

Denmark

35

20

Estonia

80

5

France

60-120

20

Germany (3)

56-77

20

Italy

60

10

Sweden

30

Depends

The Netherlands

49-92

12

United Kingdom

63

20

 

Het rapport verduidelijkt dat elke lidstaat een andere kijk heeft op de steun en eindgebruik van hernieuwbare gassen. Veel landen noemen biomethaan als interessant alternatief voor bestaande biogasinstallaties, omdat het biomethaan kan ingezet worden als koolstofarm alternatief is voor aardgas. Toch richten nog steeds twee belangrijke biomethaan-landen (Oostenrijk en Duitsland) hun subsidieregeling voor biomethaan enkel op groene stroomproductie uit het hernieuwbare gas. Andere vormen van eindgebruik (bv. transport, industrie...) worden slechts in mindere mate ondersteund.

Bereidheid tot betalen voor biomethaan

De bereidheid tot betalen voor biomethaan werd onderzocht met een keuze-experiment. Een keuze-experiment maakt het mogelijk een waardeoordeel te hechten aan individuele aspecten of kenmerken van het hernieuwbare gas en de voorkeuren van de consument te voorspellen.

Het keuze experiment toonde aan dat de reductie van broeikasgasemissies in vergelijking met aardgas het aspect is van het hernieuwbare gas dat de grootste impact heeft op de keuze van de consument (29%), gevolgd door de meerprijs ten opzichte van aardgas (27%), de oorsprong van het hernieuwbare gas (17%) en de betrouwbare levering (14%). Het type inputmateriaal en de contractduur spelen, volgens deze bevraging, slechts een onderschikte rol in de besluitvorming van de consument.

Een excel sheet “Consumer preferences for types of renewable gas” is beschikbaar. De excel helpt de keuze van consumenten, uit twee verschillende types biomethaan, te voorspellen.

Het volledige rapport, alsook de excel sheet kunt u hier downloaden. 

Datum publicatie