eigen_frontfoto

Rekentool naverwerking digestaat

Deze rekentool stelt u in staat een inschatting te maken van de economische impact van de verschillende naverwerkingstechnieken voor digestaat. De tool is specifiek ontworpen voor de Vlaamse biogassector.