eigen_frontfoto

Gemeentelijk bermmaaisel

Foto bestand
voorblad D2_1

De productie van biogas kampt met een hoge operationele kost, mede dankzij de aankoop van grondstoffen. Bermmaaisel wordt beschouwd als een interessante grondstof omdat het jaarlijks in enorme hoeveelheden vrijkomt en een redelijk hoog biogaspotentieel heeft. Het vergisten van bermmaaisel kampt echter met een aantal knelpunten zowel op technisch als wettelijk vlak, waardoor het potentieel sterk onderbenut blijft. Uit de marktstudie blijkt dat droge vergisting van bermmaaisel zowel op technisch als economisch vlak de beste keuze is. De huidige droge GFT-vergisters in Vlaanderen (IGEAN en IOK) zijn dan ook de enige installaties die vandaag reeds maaisel binnennemen. Binnen het TransBio-project wordt de haalbaarheid van een kleinschalige droge monovergister verder onderzocht als alternatief voor de grootschalige GFT-vergisters.

 

Onderdeel