eigen_frontfoto

120 dagen extra voor de opstart van nieuwe WKK en hernieuwbare energie projecten

Geisteskerker, Jena/Deutschland (pixabay)

Door de Coronacrisis lopen nieuwe hernieuwbare energie projecten vertragingen op waarop ze geen invloed hebben. Materialen worden laat geleverd, de social distancing maatregelen bemoeilijken de werkzaamheden en keuringen worden noodgedwongen uitgesteld. Daardoor lopen nieuwe projecten gevaar wettelijke deadlines niet te halen.

Om de financiële en economische gevolgen van de Corona-epidemie te beperken, worden enkele wijzigingen voorgesteld voor het Energiebesluit en -decreet. Voor biogasprojecten hebben twee van de wijzigingen belang. Ten eerste wordt de geldigheid van de startdatum bij WKK- en hernieuwbare energie projecten verlengd. Ten tweede worden de vervaltermijnen bij de subsidieregeling van groene warmte, restwarmte en productie & injectie van biomethaan verlengd.

Concreet ”wordt [er] voorgesteld om die termijnen te schorsen gedurende de periode van 20 maart 2020 tot en met 17 juli 2020. Dit betekent dat voor die specifieke termijnen de klok als het ware wordt stilgezet op 20 maart 2020 en pas opnieuw zal beginnen te lopen na het einde van die schorsingsperiode op 17 juli 2020. De Vlaamse minister van energie kan die periode echter driemaal met één maand verlengen.” (zie Nota aan de Vlaamse Regering in bijlage)

Deze verandering heeft een effect op:

  1. Artikel 1.1.3, 113°/2 van het Energiedecreet van 8 mei 2009 waarin de startdatum van installaties geregeld wordt voor het verkrijgen van groenestroom (GSC) en warmte-krachtcertificaten (WKC). 
  2. Artikel 7.4.3, §4, artikel 7.5.3, §4 en artikel 7.6.3, §4 van het Energiebesluit van 19 november 2010 waarin de ingebruikname van de installaties en vereiste vergunningen wordt geregeld. Deze wijziging is van toepassing voor projecten die in 2020 en 2021 in gebruik zouden genomen worden.

De verlenging van de deadline moet niet aangevraagd worden maar gebeurt automatisch. Projecten waarop deze verlenging  NIET van toepassing is, worden rechtstreeks gecontacteerd. (zie communicatie van Minister Demir)

De verlenging van de deadline betekent ook dat de parameters van de steunaanvragen, zoals de toegewezen bandingfactor, blijven bestaan.

Meer informatie vind je in het besluit van en de nota aan de Vlaamse regering hiernaast.

Bronnen:

Decreet wijziging energiedecreet, Ministerraad van 15 mei 2020: Decreet wijziging energiedecreet
COGEN Vlaanderen: Bevraging: impact coronacrisis op de WKK-sector - april 2020
Minister Demir: Minister Demir brengt 1 miljard euro klimaatinvesteringen in veiligheid

foto: © Geisteskerker (pixabay)

Datum publicatie