eigen_frontfoto

Webinar: Biogas in duurzame stadsontwikkelingsprojecten - De Nieuwe Dokken te Gent

ND webinar

Omwille van de corona-maatregelen moesten we helaas de geplande workshop en excursie annuleren. Maar in plaats van te wachten op betere tijden, gaan we gewoon door met een aangepast programma in de vorm van een webinar en virtuele excursie. 

Nieuwe datum: 26 juni 2020, 14-15uur

Het duurzame stadsontwikkelingsproject de Nieuwe Dokken in Gent heeft tot doel kringlopen te sluiten. Om dat te bereiken, wordt het ZAWENT concept toegepast. ZAWENT staat voor zero afvalwater met energie- en nutriëntenterugwinning. De Nieuwe Dokken zuiveren hun eigen afvalwater, wekken hernieuwbare energie op en recupereren nutriënten uit het afvalwater en keukenafval. Voor dat laatste staat anaerobe vergisting in. In de webinar wordt de rol van biogas in het project toegelicht. 

Interesse? Houdt dan de website in de gaten voor de inschrijvingslink. 

Datum publicatie