eigen_frontfoto

Rondleiding biogasinstallatie Nieuwe Dokken

nieuwe dokken

Het duurzame stadsontwikkelingsproject de Nieuwe Dokken in Gent heeft tot doel kringlopen te sluiten. Om dat te bereiken, wordt het ZAWENT concept toegepast. ZAWENT staat voor zero afvalwater met energie- en nutriëntenterugwinning. De Nieuwe Dokken zuiveren hun eigen afvalwater, wekken hernieuwbare energie op en recupereren nutriënten uit het afvalwater en keukenafval. Hiervoor maken ze gebruik van een kleine biogasinstallatie in de kelder van het appartementsgebouw, die het zwart water en keukenafval afbreekt tot biogas.

De vergisting van het zwart water en de keukenafval in gebeurt in een UASB vergister. Het daaruit gewonnen biogas wordt verbrand in een biogasketel om de nieuwe wijk van warmte te voorzien. Uit het effluent wordt struviet gewonnen dat lokaal als meststof kan gebruikt worden.

Meer weten? Bekijk dan zeker de virtuele rondleiding van de biogasinstallatie.

Deze rondleiding werd georganiseerd ikv het project Pocket Power. Pocket Power is een project van Inagro en Universiteit Gent en wordt gefinancierd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen (www.vlaio.be), met financiële steun van: Boerenbond, ABS, Biolectric, Continental Energy Systems, Innolab, Vermeulen Construct, United Experts, Biogas-E, Inverde en VLACO.

vlaio

Datum publicatie