eigen_frontfoto

Aquafin start met eerste biomethaanproject

aquafin

Aquafin wil eind dit jaar starten met een eerste biomethaanproject. Vandaag beheert Aquafin 14 biogasinstallaties die biogas produceren uit slib, afkomstig van de waterzuiveringsinstallaties. Op de site van Antwerpen Zuid zal de WKK-installatie vervangen worden door een biomethaaninstallatie. Het biogas wordt opgezuiverd tot aardgaskwaliteit en geïnjecteerd in het gasnet.

Aquafin wil het biomethaan gebruiken om de vele CNG-wagens in het wagenpark te vergroenen. Eens de productie start zullen deze wagens niet langer op fossiel aardgas rijden, maar op bio-CNG. Voor de realisatie van dit project kan Aquafin rekenen op een investeringssubsidie van de Vlaamse overheid. Via de ‘call groene warmte’ werd een subsidie van €108.000 toegekend. 

foto: © Aquafin

Datum publicatie