eigen_frontfoto

Definitief OT-rapport voor nieuwe biogasprojecten vanaf 2021

definitief ot rapport

Op 3 november publiceerde het VEA het definitieve rapport dat de bandingfactoren berekent voor de nieuwe biogasprojecten met een startdatum vanaf 1 januari 2021. Vermits de maximale bandingfactoren voor GS-installaties en bio-WKK’s reeds is vastgelegd in het Energiebesluit (meer info), kan de definitieve bandingfactor voor elke categorie  met zekerheid worden bepaald.

Voor WKK’s op biogas blijven de bandingfactoren afgetopt op 1. De bandingfactoren voor groenestroomproductie uit biogas worden afgetopt op de maximale bandingfactor van 0,76, wat de vorige jaren nog 0,8 was. Enkel voor de projectcategorie van agro-industriële vergisters met een vermogen groter dan 5 MWe daalt de bandingfactor tot 0,747.

Meer info over het steunmechanisme voor biogas? Klik hier.

foto: © Pixabay

Datum publicatie