eigen_frontfoto

Europese Commissie rekent op biogas voor reductie methaanuitstoot

methane strategy

De Europese Commissie lanceert een nieuwe strategie om de uitstoot van methaangassen in Europa terug te dringen. De reductie van methaanemissies is noodzakelijk om de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 te halen.

De nieuwe strategie focust op verschillende maatregelen om de uitstoot van methaan te reduceren in de landbouw-, afval- en energiesector. Samen zijn deze sectoren immers verantwoordelijk voor 95% van de wereldwijde methaanuitstoot, ten gevolge van menselijke activiteiten.

De Commissie identificeert verschillende opportuniteiten, voornamelijk in de landbouw, voor de biogassector in de strijd tegen methaanemissies. Door reststromen uit de landbouw, zoals mest, rechtstreeks te vergisten worden emissies gerelateerd aan het natuurlijke afbraakproces vermeden. Het geproduceerde biogas is een waardevolle hernieuwbare energiebron, net als het digestaat dat gebruikt kan worden als biomeststof. De Commissie benadrukt dat het belangrijk is om de verdere inzameling en vergisting van reststromen uit de landbouw te ondersteunen. De productie van biogas kan immers de landbouwsector versterken door extra inkomsten te genereren en nieuwe investeringen aan te trekken.

foto: EC-Audiovisual Service

 

Datum publicatie