eigen_frontfoto

Recente wijzigingen in VLIF-steun

Foto_steun

De Vlaamse land- en tuinbouw kan van ondersteuning genieten via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). Als blijvende garantie van de goede werking van het VLIF tijdens de overgangsjaren 2021 en 2022, dewelke vallen tussen de programmaperiodes van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), en met oog op het Vlaams relanceplan worden enkele noodzakelijke wijzigingen gerelateerd aan de investeringssteun doorgevoerd.

Meer specifiek verandert het volgende:

  • Het maximale subsidiabel bedrag wordt opgetrokken naar €1.350.000 per landbouwbedrijf (in plaats van €1.000.000), en dit voor de periode 2015-2022.
  • De maximale steunintensiteit voor de meest duurzame investeringen wordt opgetrokken met 10% wanneer deze toebehoren aan een onderneming waarvan minstens één van de bedrijfsleiders jonger is dan 41 jaar op de eerste dag van de blokperiode waarin de steun aangevraagd wordt. 
  • Er moet, binnen vijf maanden vanaf de eerste dag na de blokperiode waarin de steunaanvraag is ingediend, bewezen worden dat de werken voor de uitvoering van de geselecteerde investering aangevat zijn.
  • Een betalingsaanvraag moet ingediend worden via het e-loket, ter controle en voor de uitbetaling, na realisatie van de investering en uiterlijk twee jaar en zes maanden na het einde van de blokperiode waarin de investering is aangevraagd. 
  • De mogelijkheid tot het aanvragen van steun in de vorm van een rentesubsidie wordt afgeschaft.


Het besluit betreffende steun aan de investeringen en aan de overname in de landbouw werd recent definitief gewijzigd door de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State.

 

Foto: © Pixabay

Datum publicatie
Tags