eigen_frontfoto

Steunkader voor biogas en biomethaan in Wallonië

Image
Vergister_Valbiom

Via een Nederlandstalige samenvatting wensen wij u op een toegankelijke manier te informeren over het huidige steunkader voor biogas- en biomethaaninstallaties in Wallonië. In dit document wordt uitleg gegeven over de mogelijke steunmechanismen, met een opsplitsing tussen enerzijds ontwerp- en investeringssteun en anderzijds productiesteun. Verschillende voorwaarden en procedures worden uitgediept.

Bijkomende vragen? 
Laat het weten via info@biogas-e.be.

 

Foto: © Valbiom

Datum publicatie