eigen_frontfoto

Weer geen biomethaan in nieuwe call groene warmte

call groene warmte

De Vlaamse regering heeft in een nieuw Ministerieel Besluit van 27/01/2021 de organisatie van de eerste call voor de ondersteuning van groene warmteprojecten vastgelegd. De call groene warmte ondersteunt nuttige groene warmte, de ondersteuning van restwarmte en energie-efficiënte stadsverwarming of -koeling. In totaal wordt er een budget voorzien van 15 miljoen euro, waarvan 3 miljoen euro voor nuttige-groenewarmte-installaties en 12 miljoen euro voor  de benutting van restwarmte en energie-efficiënte stadsverwarming of -koeling. In tegenstelling tot vorig jaar, toen er nog een budget beschikbaar was voor €250.000 voor biomethaanprojecten, is dit de nieuwe call niet het geval.

In hetzelfde Ministerieel Besluit staat er te lezen dat er voor de volgende calls van 2021 een budget gereserveerd is van 20 miljoen euro, ook voor de productie en injectie van biomethaan, indien in 2021 wordt beslist hier steun voor te verlenen. Het blijft dus onduidelijk of nieuwe biomethaanprojecten nog van steun zullen kunnen genieten onder de call groene warmte.

Aanvragen voor de investeringssubsidie moeten ingediend worden tussen 15 februari en 12 maart 2021.

Meer info over de call groene warmte, vindt u hier.

foto: © Pixabay

Datum publicatie