eigen_frontfoto

Beleidsplan moet bio-economie verankeren in Vlaanderen

bio-economie

Vlaanderen wil de omschakeling maken naar een meer circulaire economie, waarbij het sterkt rekent op de bio-economie. In een bio‐economie worden hernieuwbare grondstoffen, biogas en biomassa duurzaam geproduceerd en gebruikt voor een waaier aan toepassingen zoals biogebaseerde producten. Vlaams minister van Economie, Innovatie en Landbouw Hilde Crevits heeft daarom een beleidsplan bio-economie voorgesteld dat de nadruk legt op onderzoek, innovatie én samenwerking tussen industrie en landbouw. Dit plan heeft belangrijke raakpunten met, en is complementair aan, het actieplan voedselverlies en biomassa(rest)stromen dat momenteel in de ontwerpfase zit.

Vlaanderen erkent dat de bio-economie een belangrijke schakel vormt in de transitie om de Vlaamse economie koolstofneutraal te maken, door nieuwe waardeketens op te bouwen die zorgen voor een gesloten koolstofcyclus. De bio-economie heeft het potentieel om de lokale economie te versterken en de afhankelijkheid van internationale grondstofketens te verminderen. Met dit beleidsplan wil minister Crevits de ontwikkeling van de bio-economie versnellen en stimuleren.

De acties van het beleidsplan worden gestructureerd rond vier thema’s:

  1. Biomassaproductie: nieuwe trajecten voor primaire productie van biomassa, en de verhoging van de opbrengst van de biomassaproductie.
  2. Synthetische biologie en biologische prospectie: de opbrengst van waardevolle biogebaseerde grondstoffen en producten verhogen.
  3. Technologische en chemische transformatie van biomassa en reststromen: biomassa als grondstof omzetten tot nuttige bouwblokken of afgewerkte producten.
  4. Ondersteunende technologie voor biogebaseerde waardeketens: ontwikkelingen voor de ondersteuning van bio-economische waardeketens gaande van voorbehandeling, over digitalisering en procesautomatisatie van verschillende transformatiestappen, tot filtratie en zuivering, voorbereiding voor productontwerp, en recyclage.

Om de doelstellingen van dit beleidsplan te realiseren wordt er gewerkt met vier pijlers:

  1. Strategische onderzoeksuitdagingen op TRL 1-3.
  2. Industriële ontwikkeling van bio-economische activiteit op TRL 4-9.
  3. Nieuwe samenwerkingen tussen industriële actoren, landbouwers en intermediairen op TRL 4-9
  4. Flankerende acties ter ondersteuning en voor essentiële beleidsafstemming

De uitvoering van het beleidsplan zal gefinancierd worden uit de provisie van het plan 'Vlaamse Veerkracht' (10 miljoen euro) en een reguliere provisie van het Beleidsdomein EWI (1 miljoen euro).

Lees het volledig beleidsplan hier.

foto: © Pixabay

Datum publicatie