eigen_frontfoto

Cogen

       

Als sectororganisatie voor WKK (warmte-krachtkoppeling) creëert COGEN Vlaanderen via een uitgebreid en gevarieerd ledennetwerk van leveranciers, bedrijven, studiebureaus, organisaties, gebruikers, … een draagvlak voor kwalitatieve WKK in België. COGEN fungeert als eerste aanspreekpunt voor kennis en objectieve informatie over WKK en gerelateerde onderwerpen en neemt steeds een ondersteunende en informerende rol in met een actief en gemotiveerd team.

 

Het is de visie van COGEN dat na hernieuwbare energie, inclusief WKK op groene brandstof, klassieke WKK de meest duurzame wijze is om in onze energienoden te voorzien. Dit aangezien er door de gecombineerde productie van warmte en elektriciteit brandstofbesparingen tot 40% worden gerealiseerd. WKK is een essentieel puzzelstuk om de energietransitie efficiënt, betaalbaar en met behoud van een stabiel energiesysteem te kunnen waarmaken.

 

                                                       

Image
Cogen logo