eigen_frontfoto

Detricon

DETRICON is een Belgische KMO die milieuvriendelijke en duurzame technologie op de markt brengt voor de valorisatie van organische biomassastromen. De focus ligt op nutriëntrecuperatie uit digestaat en mest waarbij een biogebaseerde kunstmeststof (ammoniumnitraat) geproduceerd wordt. Het lokaal produceren en op de markt brengen van bio-gebaseerde kunstmest is de kerntaak van Detricon.

Website: http://detricon.eu/

 

 

 

Image
Detricon