eigen_frontfoto

Pro Natura

Pro Natura is een sociale en duurzame onderneming en is op 20 jaar tijd uitgegroeid tot een kernpartner voor tal van onderzoeksprojecten en uit te voeren opdrachten in de biomassa- en biogassector. In deze projectontwikkeling profileren wij ons vooral door het creëren van  maatschappelijke meerwaarde via sociale tewerkstelling.

Zo vormen wij het ‘doorgeefluik’ voor biomassa en kunnen we rekening houden met zowel de verantwoordelijkheden opgelegd door biomassaleveranciers, als met de specifieke wensen en noden van biomassaverwerkers, zoals vergistingsinstallaties.

Door onze uitgebreide kennis en ervaring met de voortrein van de biomassaverwerking, zijn wij dan ook de meest logische partner als het aankomt op het ontwikkelen van nieuwe valorisatiestrategieën, en het ecologisch en verantwoord verwerken van biologische afvalstromen tot hernieuwbare grondstoffen.

Wij maken immers Werk van Natuur!

Website: http://www.pronatura.be/

 

Image
ProNatura