eigen_frontfoto

Biogas-E en VCM slaan de handen in elkaar

samenwerking

VCM en Biogas-E hebben hun samenwerking verstevigd door de opmaak van een samenwerkingsprotocol met bijhorende actielijst. Beide organisaties fungeren als kenniscentrum in hun respectievelijke domeinen en beiden zijn actief in beleidsondersteuning, vorming, en onderzoek. VCM fungeert hierbij als het centrale aanspreekpunt voor mestverwerking in Vlaanderen en Biogas-E als het platform voor anaerobe vergisting in Vlaanderen. Er zijn vele raakvlakken tussen de thema’s van VCM en Biogas-E, zoals de anaerobe verwerking van mest en de verdere verwerking van digestaat. Beide organisaties hebben reeds een lange historiek van goede samenwerking. Jaarlijks zal deze samenwerkingsovereenkomst geëvalueerd worden en zal gezocht worden naar verdere mogelijkheden tot samenwerking. Elk jaar wordt een nieuwe bijlage aan het samenwerkingsprotocol toegevoegd, waarin de gezamenlijke activiteiten voor het komende jaar zullen worden samengevat. 

Op donderdag 16 mei 2019 organiseren Biogas-E en VCM samen een bezoek aan de ‘Groene Mineralen Centrale’ van Groot-Zevert (NL). Meer informatie vindt u hier. Ook de Belgian Biogas Week (26-29 november 2019) is een initiatief van onder meer Biogas-E en VCM. Meer info vindt u hier.

Datum publicatie