eigen_frontfoto

BioEnergy

BioEnergy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op het industriepark Maatheide te Lommel, baat Green Logix sinds 2014 de site BioEnergy uit. De site werd gebouwd in 2006 en de bouw stond equivalent aan een investering van meer dan 12 miljoen euro. De jaarlijkse omzet van BioEnergy bedraagt rond de 3,5 miljoen euro. Het project zorgt voor tewerkstelling van een vijftiental personen, maar draagt, doordat het een economische en milieuvriendelijke oplossing biedt voor de verwerking van de nevenproducten ven Farm Frites, ook bij tot de duurzaamheidsdoelstellingen van Farm Frites in Lommel.

Groep Machiels startte de installatie en de procesvoering voor de volledige verwerking van de Farm Frits bijproducten tot secundaire grondstoffen. De bedrijfsvoering kwam vanaf 2014 in handen van Green Logix, dat eerder al vanuit de Maatheide actief was als ontwikkelaar van hernieuwbare energieprojecten. Onder impuls van Green Logix werd er ingezet op verdere innovatie, efficiëntie en de verfijning van de complexe bedrijfsprocessen, zoals vergisting, productie van stoom, oververhit water, groene stroom, zuivering en nabehandeling van water en productie van plantaardig digestaat.

Daardoor wordt er in de installatie van Bio- Energy niet enkel een belangrijke hoeveelheid energie gerecupereerd uit 80000 ton/jaar reststromen van Farm Frites, maar tevens 80.000m3/jaar water gezuiverd tot op lozingsniveau. De bio-meststoffen worden gevaloriseerd in de landbouw. BioEnergy verwerkt bijkomend jaarlijks ook nog een 40.000 ton agrarische reststromen en bijproducten afkomstig uit de nabij gelegen voedingsindustrie, zijnde Green Yard Foods (Bree) en Bravi (Sint-Truiden).

Dankzij de locatie op de Maatheide, kunnen de industriële organische bijproducten (nl. aardappelschillen, zetmeel en rauwe snippers) vanuit Farm Frites Lommel worden aangevoerd via een ondergrondse leiding. De geografische inplanting van Bio-Energy resulteert hierdoor jaarlijks in een substantiële vermindering van het vrachtverkeer met 2500 à 3000 vrachtwagens, hetgeen de  verkeersveiligheid en het milieu ten goede komst. Deze site onderschrijft dus volledig het duurzame energiebeleid van de Vlaamse overheid.

Green Logix werkt intussen aan een innovatief strategisch plan voor 2018 waarin de bedrijfsvoering van Bio-Energy verder zal worden afgestemd op de laatste technologische evoluties, nieuwe valorisatiemogelijkheden voor reststromen en waarbij de gehele site volledig geïntegreerd zal worden in het geheel van productie-eenheden (wind, solar, WKK) die Green Logix op de Maatheide exploiteert. De groep ambieert hiermee de effectieve realisatie van de eerste gekoppelde groene power plant, die alle beschikbare productietechnologieën op 1 unieke site verenigt.

 

BioEnergy in enkele cijfers
Verwerkingscapaciteit: 120,000 ton/jaar
Geïnstalleerd elektrisch vermogen:..5,4 MW (incl. back-up engine)
Elektrische energieproductie:…...21GWh/yr
Warmteproductie:…………………15GWhth/yr

 

Datum