eigen_frontfoto

highlighted

OG POCKETBOER

POCKETBOER heeft als doel de pocketvergistingsinstallaties in Vlaanderen performanter te laten draaien. Pocketvergisting, op basis van eigen runderdrijfmest, deed zijn intrede in Vlaanderen in 2011. Melkveebedrijven konden op deze manier zelfvoorzienend worden op het vlak van energie. Deze nieuwe technologie had in het begin te kampen met verschillende kinderziekten bij een aantal installaties. De technologie kende een sterke evolutie, maar niet alle landbouwers werden gedurende deze pioniersjaren even goed begeleid of geholpen bij de uitbating van hun biogasinstallatie.

Omschakeling naar investeringssteun voor kleinschalige vergisting: Veelgestelde vragen.

Datum publicatie

Vanaf 1 januari 2018 krijgen startende kleinschalige biogasinstallaties met een geïnstalleerd vermogen tot en met 10 kWe geen steun meer via groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten. Er wordt door het VEA een overgang naar investeringssteun voorzien. Nadat het systeem enkele maanden in werking is, komen nogal wat vragen naar boven. Biogas-E zet ze voor u op een rijtje. Heeft u nog een vraag? Neem contact op via info@biogas-e.be.

Wat is de hoogte van de investeringsteun?

TransBio

Met het TransBio project wenst Biogas-E in te zetten op de verdere optimalisatie van het basis bedrijfsmodel door in te zetten op de basiswaarden waaruit de sector initieel is gegroeid: kennis en innovatie. Zodoende moet het bedrijfsmodel voor anaerobe vergisting rendabeler en minder afhankelijk worden van grillige variaties in de ondersteuning.