eigen_frontfoto

VCM

Oproep inzendingen Ivan Tolpe prijs 2021

Datum publicatie

Het Vlaams coördinatiecentrum voor Mestverwerking, kortweg VCM, organiseert tweejaarlijks de ‘Ivan Tolpe prijs voor innovatie in de mestverwerking’. Met deze prijs wil VCM innovatieve technologieën die bijdragen aan een duurzame en kostenefficiënte mestverwerking ondersteunen.

Promoot uw bedrijf op de Belgian Biogas Week

Datum publicatie

Sponsor de Workshop Valorisatie van Digestaat in Vlaanderen en Wallonië:

Dit is een exclusieve workshop op de site van ManuREsource in het kader van de Belgian Biogas Week, waarvoor men zich apart moet inschrijven. Specifiek voor dit deel van de Belgian Biogas Week is ook een sponsorpakket beschikbaar.

De Vlaamse biogasinstallatie Arbio wint Ivan Tolpe Prijs

Datum publicatie

Het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (VCM) reikt elk jaar de Ivan Tolpe Prijs uit voor een innovatieve en veelbelovende mestverwerkingstechniek. Hiermee wil VCM nieuwe initiatieven ondersteunen zodat de mestverwerking in Vlaanderen een voortrekkersrol blijft spelen. De laureaat van 2019 was Tim Keysers, uitbater van de Antwerpse biogasinstallatie Arbio BVBA, met het project NPirriK.

VCM vierde haar 20 jarig bestaan

Datum publicatie

Al ruim 20 jaar zet het Vlaams coördinatiecentrum mestverwerking zich in als kenniscentrum voor de mestverwerking in Vlaanderen. Dit 4de lustrum werd gevierd met enkele eminente figuren binnen de branche. Zo'n 110 contacten van vroeger en nu zakten af naar Oudenaarde om over de afgelopen 20 jaar, maar nog meer over de 20 komende jaren, hun visie te geven. VCM moet haar rol als ambassadeur van Vlaamse mestafgeleiden verder bestendigen en volop inzetten op technologie om de waardevole nutriënten uit mest te valoriseren.