eigen_frontfoto

BANDINGFACTOREN

Verzamelbesluit VII – wijziging Energiebesluit

Datum publicatie

Update - Na advies van de Raad van State wijzigde de Vlaamse Regering het Energiebesluit definitief op 8 juli (zie bijlages).

Een nieuw verzamelbesluit werd voor de tweede keer principieel goedgekeurd op 6 mei, waarna de Raad van State nog advies moet leveren. Tegen het zomerreces wordt verwacht dat de verschillende wijzigingen aan het Energiebesluit definitief worden goedgekeurd. In het verzamelbesluit staan een aantal beslissingen die relevant zijn voor de biogassector:

Definitief OT-rapport voor nieuwe biogasprojecten vanaf 2021

Datum publicatie

Op 3 november publiceerde het VEA het definitieve rapport dat de bandingfactoren berekent voor de nieuwe biogasprojecten met een startdatum vanaf 1 januari 2021. Vermits de maximale bandingfactoren voor GS-installaties en bio-WKK’s reeds is vastgelegd in het Energiebesluit (meer info), kan de definitieve bandingfactor voor elke categorie  met zekerheid worden bepaald.

Vastlegging bandingfactor voor nieuwe biogasinstallaties met startdatum vanaf 1 januari 2020

Datum publicatie

In het Belgische Staatsblad werden op 9 december 2019 de nieuwe bandingfactoren gepubliceerd voor groenestroom- en warmtekrachtprojecten met een startdatum vanaf 1 januari 2020. Voor biogasinstallaties blijven de projectcategorieën en de bandingfactoren onveranderd.

De bandingfactor wordt met elke MWh groene stroom of elke MWh primaire energiebesparing vermenigvuldigd om het aantal GSC en WKC te bepalen. Meer informatie over de berekeningswijze vindt u hier.

Stakeholderoverleg over het VEA-ontwerprapport 2019

Datum publicatie

Het Vlaams Energieagentschap opent vandaag een nieuwe ronde van het stakeholderoverleg over de delen 1, 2 en 3 van het ontwerprapport 2019. Stakeholders kunnen hun opmerkingen over dit deel van het ontwerprapport aan het Vlaams Energieagentschap doorsturen tot en met woensdag 12 juni 2019.