eigen_frontfoto

EBA

Overzicht methaanemissies bij anaerobe vergisters

Datum publicatie

In samenwerking met internationale biogasexperts lanceerde de European Biogas Association (EBA) een document met uitvoerige informatie over methaanemissies afkomstig van installaties voor anaerobe vergisting. Dit ter ondersteuning en advisering van de biogassector, Europese beleidsmakers en operatoren van anaerobe vergisters. Het document geeft een technisch overzicht van optredende emissies, lekdetectie en emissiemeting (kwantificering), mitigatiestrategieën en resultaten van meetcampagnes.

Biomethaan, de energie voorbij

Datum publicatie

Wie biomethaan hoort, denkt meteen aan groene energie. Maar biomethaan is veel meer dan dat! De productie van biomethaan brengt verschillende andere voordelen met zich mee, zoals de verwerking van organisch afval, emissiereducties, jobcreatie... De Europese Biogas Associatie (EBA) publiceerde recent de studie 'Beyond energy - monetising biomethane's whole-system benefits' waarin door Guidehouse de bijkomende voordelen van biomethaanproductie via anaerobe vergisting en thermische vergassing van biomassa werden onderzocht en gekwantificeerd.

Studiedag Power-to-Methane

Datum publicatie

Op 6 september organiseerde European Biogas Association (EBA), samen met Gas Infrastructure Europe (GIE) en European Renewable Gas Registry (ERGaR), een gezamenlijke workshop rond Power-to-Methane (P2M). P2M is een volgende stap in de integratie van Power-to-Gas in het (toekomstige) energielandschap. Bij Power-to-Gas wordt hernieuwbare elektriciteit omgezet via hydrolyse tot waterstof wanneer er een overschot is op de elektriciteitsmarkt.

EBA workshop: Contribution of biogas towards European renewable energy policy beyond 2020

Datum publicatie

Afgelopen woensdag organiseerde de European Biogas Association (EBA) een workshop met de nadruk op de rol van biogas in het Europees energielandschap van de toekomst. De vaststelling dat Europa momenteel enkel inzet op de productie van groene stroom en blind blijkt te zijn voor mogelijkheden van groen gas, liep als een rode draad door de verschillende presentaties.

Biogas conference Gent - Aftermovie

Datum publicatie

Voor wie er in september niet bij kon zijn geeft deze aftermovie van de EBA biogasconferentie in Gent een leuke impressie. De volgende editie gaat door in JANUARI 2018 in ANTWERPEN!

Geslaagde eerste editie van de TransBio Summer School

Datum publicatie

Van 26 tot 30 september ging de eerste TransBio Summer School door. Een organisatie van Biogas-E en de Universiteit van Gent in het kader van het VLAIO-VIS traject TransBio. De Summer School haakte aan bij de internationaal gerenommeerde biogasconferentie van de European Biogas Association (EBA) die slechts om de 2 jaar wordt georganiseerd. De week speelde zich voornamelijk af tussen de muren van de abdij van Drongen, en het NH Hotel in Gent.

Greening gas for a more sustainable future

Datum publicatie

The great potential of biogas and its role in the upcoming gas revolution were the main messages of the EBA Conference 2016

More than 200 delegates gathered this week in Ghent, Belgium, to attend the latest edition of the EBA Conference. The programme, with contributions by a record number of 47 speakers, 19 exhibitors and 33 poster presenters, was attended by stakeholders coming from 29 different countries.  56 participants joined the last day of the conference for a study tour to the nearby facilities of Ivaco (Gistel) and Digrom (Ardooie).

 

TransBio Summer School

Datum publicatie
English Version Below

Biogas-E en de Universiteit Gent - als mede-organisatoren van de EBA conferentie - hebben het intitiatief genomen om een Summer School te organiseren die opgebouwd is rond deze EBA-conferentie. De conferentie maakt tevens ook integraal deel uit van de Summer School.