eigen_frontfoto

EBA

EBA Biomethane & Biogas Report 2015 gepubliceerd

Datum publicatie

In december 2015 publiceerde de European Biogas Association (EBA) de meest recente data en ontwikkeling binnen de Europese biogas- en biomethaansector. Volgens de meest recente data zijn er in Europa 17.240 biogasinstallaties en 367 opwerkingsinstallaties voor biomethaan. Deze analyse wordt gevoed vanuit de nationale biogasverenigingen en hun publicaties maar ook op basis van eigen onderzoek. Het resultaat is een editie die de analyses die in de voorbije jaren werden uitgevoerd verder uitdiept en kritisch bekijkt, met meer en betere visualisering van de beschikbare data.

EBA conferentie komt in 2016 naar Gent

Datum publicatie

De tweejaarlijkse conferentie van de European Biogas Association (EBA) is haar meest belangrijke evenement  De 3de editie zal van 27-29 september 2016 doorgaan in Gent.

Roadmap voor herziening van de EU Meststoffenwet gepubliceerd

Datum publicatie

Dit officiële document werd vorige donderdag vrijgegeven door de Europese Commissie (EC) en is een belangrijk element in de circulaire economie strategie van de EU. Het kerndoel van de Roadmap is om "binnen de EU aan te sporen om op grote schaal meststoffen te produceren op basis van huishoudelijk afval of secundaire grondstoffen”.

ILUC wetgeving: een analyse door het EBA

Datum publicatie

In april 2015 werd een compromis bereikt met het Europees Parlement en de Europese Raad omtrent het voorstel van de Europese Commissie betreffende de 'indirecte veranderingen in landgebruik' (ILUC).

EBA conferentie in Nederland

Datum publicatie

Van 30 september tot 2 oktober ging de EBA conferentie door in Egmond aan Zee, in Nederland, een mooie 240 deelnemers uit 30 verschillende landen namen deel aan deze conferentie. Dinsdag werd het Europees beleid besproken. Daarin kwam o.a. de “Directive Clean Power for Transport” aan bod, waardoor het mogelijk zou moeten worden om tegen 2020 5%  van de voertuigen  op (bio)-CNG (Compressed Natural Gas) te laten rijden. ’s Avonds was er een netwerkdinner, waar er kennis kon worden gemaakt met buitenlands gasten.

EBA in de bres voor de (groen)gasinfrastructuur!

Datum publicatie

Als reactie op de kritische bemerkingen, die de milieudenktank E3G uitbracht over de verwezenlijking van de Europese transnationale gasinfrastructuur, publiceerde de Europese Biogas Associatie (EBA) een mooi betoog over de vergroening van de gasinsfrastructuur door injectie van biomethaan en groen synthetisch methaan (uit power to gas technologie).

EBA, de European Biogas Association, heeft een visienota opgesteld over bio-economie

Datum publicatie

In een bio-economisch model worden voedsel, voeders, materialen en energie afgeleid van biomassa en is er dus geen of weinig afhankelijkheid van fossiele bronnen. Daarom is biomassa een zeer belangrijke grondstof in het kader van de uitputting van fossiele bronnen. Biogebaseerde producten moeten, onafhankelijk van de finale bestemming, op een duurzame manier geproduceerd en toegepast worden, wat betekent dat ze moeten voldoen aan sociale, economische- en milieuvoorwaarden.

Verslag EBA workshop “sustainability of biogas”

Datum publicatie

Deze workshop ging door in Brussel op 29 april, er waren een 30-tal vertegenwoordigers uit België, Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Als inleiding werd een overzicht gegeven van de veelzijdigheid van biogas: gedecentraliseerde energieproductie, efficiënte inzet van inputstromen, nutriëntrecyclage, transport van elektriciteit en warmte, afvalverwerking, digestaat kan beschouwd worden als bio-meststof, energiebalans.