eigen_frontfoto

terugdraaiende teller

Uitrol digitale meters: voorstel wijziging Energiedecreet

Datum publicatie

Op vrijdag 14 juli 2017 werd het ontwerp voor de wijziging van het Energiedcreet goedgekeurd, wat betreft de uitrol van de digitale meters. Dit is een volgende stap in de gefaseerde uitrol van digitale meters in Vlaanderen. De digitale meter is volgens de Vlaamse Regering cruciaal in de transistie naar een decentraal energiesysteem en de verdere uitbouw van decentrale productie van groene energie.

Invoering digitale meters bij biogasinstallaties

Datum publicatie

Vanaf 2019 zullen de klassieke elektriciteitsmeters in Vlaanderen vervangen worden door moderne digitale meters. De installatie van digitale meters, die uitgebreid kunnen worden tot slimme meters, is een volgende stap in de implementatie van een slim energienet. In de toekomst zal de decentrale productie van energie enkel toenemen, waardoor het noodzakelijk zal zijn om de verschillende productie-eenheden beter op elkaar af te stemmen.