eigen_frontfoto

call groene warmte

Call groene warmte 2023

Datum publicatie

Wie investeert in nieuwe projecten van groene warmte, restwarmte of warmtenetten (officieel energie-efficiënte stadsverwarming) kan hiervoor steun aanvragen bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via de call die loopt van 14 maart tot en met 27 maart 2023.

Tweede call groene warmte 2022

Datum publicatie

De Vlaamse Overheid lanceert de tweede call groene warmte voor 2022. Deze call is van toepassing voor wie wil investeren in de productie van groene warmte, recuperatie van restwarmte of energie-efficiënte stadsverwarming. De oproep opent op 3 oktober en sluit af op 17 oktober 2022. Er is een budget gereserveerd van 10 miljoen euro.

Nieuwe call groene warmte

Datum publicatie

De Vlaamse overheid lanceert opnieuw een call groene warmte voor wie wil investeren in de productie van groene warmte, recuperatie van restwarmte of energie-efficiënte stadsverwarming. De oproep opent op 2 mei en sluit af op 16 mei 2022. Er is een budget gereserveerd van 32 miljoen euro. Meer informatie over de call groene warmte: website Biogas-E of raadpleeg de webinars van het VEKA.

Call groene warmte, restwarmte en warmtenetten

Datum publicatie

Wie investeert in nieuwe groene warmte- of restwarmteprojecten, of plant een warmtenet aan te leggen, kan hiervoor steun aanvragen via de call die loopt van 20 september tot en met 19 oktober 2021

Aanpassing procedure investeringssteun biomethaan

Datum publicatie

In uitvoering van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ van de Vlaamse Regering is een verhoging voorzien van het budget investeringssteun voor groene warmte en restwarmterecuperatie. Deze ‘kapitaalinjectie’ gaat gepaard met een evaluatie van de call groene warmte, waaronder de investeringssteun voor biomethaan valt. Op vrijdag 2 juli heeft de Vlaamse regering ingestemd met een aantal wijzigingen aan het regelgevend kader van de call. De belangrijkste wijzigingen voor de steun van biomethaanproductie worden overlopen.

Weer geen biomethaan in nieuwe call groene warmte

Datum publicatie

De Vlaamse regering heeft in een nieuw Ministerieel Besluit van 27/01/2021 de organisatie van de eerste call voor de ondersteuning van groene warmteprojecten vastgelegd. De call groene warmte ondersteunt nuttige groene warmte, de ondersteuning van restwarmte en energie-efficiënte stadsverwarming of -koeling. In totaal wordt er een budget voorzien van 15 miljoen euro, waarvan 3 miljoen euro voor nuttige-groenewarmte-installaties en 12 miljoen euro voor  de benutting van restwarmte en energie-efficiënte stadsverwarming of -koeling.

Aquafin start met eerste biomethaanproject

Datum publicatie

Aquafin wil eind dit jaar starten met een eerste biomethaanproject. Vandaag beheert Aquafin 14 biogasinstallaties die biogas produceren uit slib, afkomstig van de waterzuiveringsinstallaties. Op de site van Antwerpen Zuid zal de WKK-installatie vervangen worden door een biomethaaninstallatie. Het biogas wordt opgezuiverd tot aardgaskwaliteit en geïnjecteerd in het gasnet.

Vlaamse regering verlaagt steun voor nieuwe biogasprojecten

Datum publicatie

De Vlaamse regering heeft een aantal aanpassingen aan het Energiebesluit doorgevoerd die een directe impact hebben op de steun voor nieuwe biogas- en biomethaanprojecten. Deze wijzigingen werden reeds aangekondigd in het Vlaams regeerakkoord en zullen van kracht zijn voor projecten met een startdatum vanaf 1 januari 2021.

Budget biomethaan daalt in call groene warmte 2020

Datum publicatie

De Vlaamse regering heeft in een nieuw Ministerieel Besluit van 31/01/2020 de organisatie van de eerste call voor de ondersteuning van groenewarmteprojecten vastgelegd. De call groene warmte ondersteunt nuttige-groenewarmte-projecten, de benutting van restwarmte en efficiënte stadsverwarming of -koeling, en de productie van biomethaan. Het maximale subsidiebedrag voor biomethaanprojecten is gedaald tot €250.000, terwijl dit in de vorige calls steeds op €1.000.000 lag.