eigen_frontfoto

doelstellingen 2050

Nieuwe studie over gassysteem in 2050

Datum publicatie

Begin juni publiceerde de FOD Economie een nieuwe studie over de rol van gasvormige energiedragers in een klimaatneutraal België. Tegen 2050 wil België, in lijn met de Europese doelstellingen, klimaatneutraal zijn. Om het energiesysteem te vergroenen, wordt er voornamelijk gerekend op een doorgedreven elektrificatie op basis van hernieuwbare energiebronnen. Toch zullen gassen een belangrijke rol blijven spelen in het energiesysteem, om de technische en economische beperkingen van een volledige elektrificatie op te vangen.

Europese Investeringsbank wordt Europese klimaatbank

Datum publicatie

De nieuwe Europese Commissie heeft grote plannen voor het klimaat. Tegen 2050 wil ze van Europa het eerste klimaatneutrale continent maken. Daarvoor zijn de volgende 10 jaar cruciaal. Slaagt Europa er niet in tegen 2030 zijn aandeel aan hernieuwbare energie serieus te verhogen, lukt het wellicht nooit om in  2050 klimaatneutraal te worden. Daarom brengt de Europese Investeringsbank (EIB) tegen eind 2020 alle activiteiten van de bank in lijn met de principes en doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Daarin wordt gestreefd naar een beperking van de globale opwarming tot 1.5°C. 

Energietransitie met hernieuwbaar gas is optimale combinatie om klimaatdoelstellingen te halen

Datum publicatie

Met het tekenen van het Klimaatakkoord van Parijs, beslisten 195 landen om de opwarming van de aarde onder de 2°C te houden. Om deze doelstelling te halen zal de maatschappij moeten evolueren naar een emissie-arme of zelf emissie-loze samenleving tegen 2050. Ecofys onderzocht in een nieuwe studie de mogelijke rol van hernieuwbaar gas en het gasnet om deze klimaatdoelstellingen te halen. De studie werd uitgevoerd in opdracht van het Gas for Climate-initiatief. Het consortium achter dit initiatief bestaat uit zeven Europese gastransportbedrijven, waaronder Fluxys.