eigen_frontfoto

IOK

Stand van zaken GO’s groen gas

Datum publicatie

In 2019 besliste de Vlaamse Regering om niet enkel garanties van oorsprong (GO’s) voor hernieuwbare elektriciteit toe te kennen, maar het systeem uit te breiden voor groen gas, warmte en koude (meer info). Sindsdien kan er ook voor biomethaan, geproduceerd in Vlaanderen, GO's aangevraagd en verhandeld worden.

Eerste biomethaaninstallatie begint met injectie

Datum publicatie

De biomethaaninstallatie, op de site van IOK Afvalbeheer, is sinds vorige week gestart met de injectie van biomethaan op het openbare gasnet. Dit is een primeur voor België, en een nieuwe stap in de transitie naar een duurzame energievoorziening.

Primeur: eerste biomethaaninstallatie in België

Datum publicatie

Op 19 maart 2018 vond een primeur plaats in België. In aanwezigheid van minister van energie Bart Tommelein werd de eerste biomethaaninstallatie van België ingehuldigd met een eerstesteenlegging. Afvalintercommunale IOK is momenteel bezig met de bouw van een voorvergister in combinatie met de reeds bestaand GFT-composteerinstallatie. De nieuwe vergister, een DRANCO-reactor van OWS, zal 35.000 ton GFT-afval vergisten met een geschatte productie van 3,5 miljoen m³ biogas.