eigen_frontfoto

investeringssteun

120 dagen extra voor de opstart van nieuwe WKK en hernieuwbare energie projecten

Datum publicatie

Door de Coronacrisis lopen nieuwe hernieuwbare energie projecten vertragingen op waarop ze geen invloed hebben. Materialen worden laat geleverd, de social distancing maatregelen bemoeilijken de werkzaamheden en keuringen worden noodgedwongen uitgesteld. Daardoor lopen nieuwe projecten gevaar wettelijke deadlines niet te halen.

VLIF-investeringssteun voor onderdelen van pocketvergisters opgetrokken tot 40%

Datum publicatie

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) steunt investeringen in de land- en tuinbouw. De bedoeling is de landbouw te verduurzamen door bepaalde technologieën te steunen. Alle drie maanden publiceert het departement Landbouw en Visserij een limitatieve lijst met de technologieën die in aanmerking komen voor de steun.

De laatste zogenoemde blokperiode die op 1 oktober 2019 begon, houdt twee positieve wijzingen in voor pocketvergisters:

Volume investeringssteun toegekend aan micro-WKK’s

Datum publicatie

Voor de jaren 2018 en 2019 werd door het VEA  een budget voorzien van telkens  1.400.000 € voor investeringen in micro-WKK’s. Hieronder vallen ook WKK’s kleiner dan 10 kWe gekoppeld aan een kleinschalige biogasintallatie. In 2018 werden 24 dossiers goedgekeurd en werd hiermee 42.967 € van het budget opgebruikt. In 2019 zijn tot eind mei 35 aanvragen behandeld, goed voor een goedgekeurd steunbedrag van 122.911 €. Dit is 3 keer zo veel als het totale bedrag in 2018. Een 80-tal aanvragen zijn daarbovenop nog in behandeling bij het VEA.

Omschakeling naar investeringssteun voor kleinschalige vergisting: Veelgestelde vragen.

Datum publicatie

Vanaf 1 januari 2018 krijgen startende kleinschalige biogasinstallaties met een geïnstalleerd vermogen tot en met 10 kWe geen steun meer via groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten. Er wordt door het VEA een overgang naar investeringssteun voorzien. Nadat het systeem enkele maanden in werking is, komen nogal wat vragen naar boven. Biogas-E zet ze voor u op een rijtje. Heeft u nog een vraag? Neem contact op via info@biogas-e.be.

Wat is de hoogte van de investeringsteun?