eigen_frontfoto

Wallonië

Overzichtsrapport biogassector in Wallonië 2023

Datum publicatie

Het jaarlijks overzichtsrapport van Valbiom over de biogassector in Wallonië is beschikbaar. Dit rapport geeft een overzicht van de Waalse biogassector anno 2022 en biedt de mogelijkheid om aan de hand van cijfers en grafieken de evolutie van de sector in Wallonië te ontdekken. 

Steunkader voor biogas en biomethaan in Wallonië

Via een Nederlandstalige samenvatting wensen wij u op een toegankelijke manier te informeren over het huidige steunkader voor biogas- en biomethaaninstallaties in Wallonië. In dit document wordt uitleg gegeven over de mogelijke steunmechanismen, met een opsplitsing tussen enerzijds ontwerp- en investeringssteun en anderzijds productiesteun. Verschillende voorwaarden en procedures worden uitgediept.

Wijzigingen t.o.v. vorige jaren zijn:

  • Het invoegen van duurzaamheidscriteria
  • De berekeningswijze van het aantal groenestroomcertificaten

 

Steunkader voor biogas en biomethaan in Wallonië

Via een Nederlandse samenvatting houdt Biogas-E jullie graag op de hoogte van het huidige steunkader voor biogas en biomethaan aan de andere kant van de taalgrens. Binnen het document wordt een opsplitsing gemaakt tussen productiesteun, ontwerp- en investeringssteun. De verschillende mogelijkheden, voorwaarden waaraan voldaan moeten worden en te volgen procedures worden verder toegelicht. 

Bijkomende vragen?
Laat het ons weten via info@biogas-e.be

Foto: © Valbiom

Steunkader voor biogas en biomethaan in Wallonië

Datum publicatie

Via een Nederlandse samenvatting houdt Biogas-E jullie graag op de hoogte van het huidige steunkader voor biogas en biomethaan aan de andere kant van de taalgrens. Binnen het document wordt een opsplitsing gemaakt tussen productiesteun, ontwerp- en investeringssteun. De verschillende mogelijkheden, voorwaarden waaraan voldaan moeten worden en te volgen procedures worden verder toegelicht. 

Bijkomende vragen?
Laat het ons weten via info@biogas-e.be

Foto: © Valbiom

Overzichtsrapport biogassector 2021 Wallonië

Datum publicatie

Naar jaarlijkse gewoonte publiceert Valbiom een overzichtsrapport over de biogassector in Wallonië. Recent werd de editie van 2021 gepubliceerd. Laten we eens over de taalgrens heen kijken, en hun belangrijkste conclusies samenvatten.

Eerste biomethaaninstallatie in Wallonië

Datum publicatie

Begin oktober werd de eerste biomethaaninstallatie in Wallonië ingehuldigd, in aanwezigheid van de Waalse ministers voor landbouw (W. Borsus), en voor klimaat en energie (P. Henry). De biogasinstallatie Cinergie in Fleurus zal jaarlijks 100.000 ton aan agrarische en industriële reststromen verwerken tot biogas. Eens het biogas is opgezuiverd zal het rechtstreeks geïnjecteerd worden in het Waalse gasnet. De installatie is uitgerust met een injectiecapaciteit van 600 m³ biomethaan per uur.

Overzicht biogassector in Wallonië

Datum publicatie

Het jaarlijks overzichtsrapport van Valbiom over de biogassector in Wallonië is beschikbaar. Dit rapport geeft een overzicht van de Waalse biogassector anno 2018. De sector bleef redelijk stabiel ten opzichte van 2017, met de stopzetting van één kleinschalige biogasinstallatie. In totaal waren er 51 installaties actief, voornamelijk agrarische vergisters. Net als in Vlaanderen, valoriseren de meeste installaties hun biogas in een lokale WKK. De totale geïnstalleerde elektrische capaciteit bedroeg 39,6 MWe.

Promoot uw bedrijf op de Belgian Biogas Week

Datum publicatie

Sponsor de Workshop Valorisatie van Digestaat in Vlaanderen en Wallonië:

Dit is een exclusieve workshop op de site van ManuREsource in het kader van de Belgian Biogas Week, waarvoor men zich apart moet inschrijven. Specifiek voor dit deel van de Belgian Biogas Week is ook een sponsorpakket beschikbaar.

Duidelijkheid over steunmechanisme biomethaan in Wallonië

Datum publicatie

In Wallonië is het lang verwachte besluit rond het steunmechanisme voor hernieuwbare gassen en de bijhorende garanties van oorsprong gepubliceerd. In het besluit worden de verantwoordelijkheden van zowel de producent als van de regulator (CWAPe) vastgelegd bij de injectie van groen gas, waaronder biomethaan. De steunregeling voor de productie van groene stroom met WKK-motoren wordt uitgebreid zodat ook WKK's op biomethaan recht hebben op groenestroomcertificaten.