eigen_frontfoto

groengas

Eerste tankstation met bio-CNG opent in Brussel

Datum publicatie

Total Belgium zorgt voor een primeur in België met de opening van het eerste bio-CNG tankstation in België. De uitbreiding van het bestaande tankstation met biomethaan kwam er op vraag van Sibelga, de Brusselse distributienetbeheerder, dat zijn wagenvloot wil vergroenen.

Hoeveel biomethaan kan er in België geproduceerd worden?

Datum publicatie

De productie van biogas biedt verschillende voordelen. Lokale biomassastromen worden omgezet tot een multi-toepasbare hernieuwbare energiebron met een sterke CO2-reductie tot gevolg. Binnen België worden nog vele organische reststromen niet gebruikt voor biogasproductie. Anderzijds kunnen nieuwe landbouwtechnieken voor bijkomende biomassa zorgen, zoals de teelt van energierijke tussengewassen.

VREG Marktmonitor - veel interesse voor groen gas

Datum publicatie

Elk jaar voert de VREG een enquête uit bij 1000 gezinnen en 1500 bedrijven met een aantal vragen over hun gedrag en inzichten in de energiemarkt. Voor het eerst polste de marktmonitor naar de interesse om groen gas te kopen, gas afkomstig uit hernieuwbare bronnen. Liefst 82% van de gezinnen geeft aan hier interesse in te hebben. Ook bedrijven zijn geïnteresseerd: 74% van de kleine bedrijven en 75% van de kmo’s heeft interesse.

Garanties van oorsprong voor groen gas, warmte en koude

Datum publicatie

De Vlaamse regering heeft recent beslist om het huidig systeem van garanties van oorsprong voor elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of kwalitatieve WKK uit te breiden. Gas, warmte en koude van hernieuwbare oorsprong worden binnenkort opgenomen in het bestaande registratiesysteem. Dit is een rechtstreeks gevolg van een nieuwe Europese richtlijn.

TransBio studiedag: Een biomethaaninstallatie vanaf nul - verslag

Datum publicatie

Steeds meer bedrijven en organisaties uiten de wens naast hun elektriciteitsverbruik ook hun gasverbruik te vergroenen, Europa werkt volop aan een registratiesysteem voor groen gas en de injectie van het eerste biomethaan in het Belgische gasnetwerk is een feit. Op 18 december ging Biogas-E, samen met een groot aantal aanwezigen, dieper in op het biomethaan businessmodel. Verschillende sprekers zijn nauw betrokken bij de opstart van de eerste biomethaaninstallatie in België bij IOK (Intercommunale van de Ontwikkeling van de Kempen).