eigen_frontfoto

kunstmestvervanger

Digestaat als alternatief voor dure kunstmest

Datum publicatie

Deze winter worden we niet gespaard van hoge gasprijzen. Niet enkel verwarmen wordt duurder, ook de prijzen van kunstmest gingen de afgelopen maanden sterk de hoogte in. Kunstmest gebruikt aardgas immers als grondstof, waardoor de prijzen tot driemaal hoger liggen dan vorig jaar. Alternatieve (biogebaseerde) meststoffen worden alsmaar interessanter. Dit creëert kansen voor biogasinstallaties die met digestaat, en afgeleide producten, een perfecte kunstmestvervanger in huis hebben. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van producten uit de biogassector en hoe ze te gebruiken.

Brochure over ammoniumsulfaat

Datum publicatie

Praktische informatie over ammoniumsulfaat werd gebundeld in een toegankelijke brochure door Nutricycle Vlaanderen, het nutriëntenplatform van Vlaanderen. De brochure focust voornamelijk op ammoniumsulfaat uit chemische luchtwassers (spuiwater), een waardevolle stikstof- en zwavelmeststof die dienst kan doen als kunstmestvervanger. De productie, de eigenschappen en het gebruik ervan komen aan bod alsook het economische, praktische en wetgevende luik. 

Wijziging van de voorwaarden voor derogatie in het mestdecreet (VLAREME)

Datum publicatie

Om het water te beschermen tegen vervuiling door stikstof uit de landbouw, schrijft de Europese Nitraatrichtlijn een maximum van 170 kg N/ha/jaar voor in nitraatgevoelige gebieden. Voor bepaalde teelten is evenwel een derogatie voor stikstof (N) uit dierlijke oorsprong mogelijk zonder de totale bemestingsnorm te verhogen. Dit om de landbouw te verduurzamen door het hergebruik van stikstof uit dierlijke bronnen ter vervanging van kunstmest. 

Spuiwater als kunstmestvervanger

Datum publicatie

Luchtwassers worden in de veehouderij en de biogassector gebruikt om de ammoniakemissies te verlagen. Bij biogasinstallaties komen deze voornamelijk vrij tijdens het drogen van het digestaat. In een luchtwasser wordt de lucht met zwavelzuur ‘gewassen’ waardoor de ammoniak uit de lucht wordt afgescheiden. Daarbij ontstaat het zogenaamde spuiwater dat rijk is aan ammoniumsulfaat. Ammoniumsulfaat bevat zowel stikstof als zwavel – twee interessante nutriënten voor de Limburgse weilanden.