eigen_frontfoto

VLIF

VLIF-oproep voor innovatieve projecten in de landbouw staat open

Datum publicatie

Van 17 maart tot en met 30 april loopt een nieuwe VLIF-oproep die het mogelijk maakt steun te verkrijgen voor de realisatie van innovatieve projecten gericht op de productie, de verwerking of de afzet van landbouwproducten. Via deze oproep wil de Vlaamse overheid landbouwers verder ondersteunen alsook stimuleren om innovaties na te streven die een mogelijke oplossing kunnen bieden voor huidige uitdagingen op economisch en maatschappelijk vlak. De focus kan daarbij liggen op circulaire landbouw, digitalisering,…

Recente wijzigingen in VLIF-steun

Datum publicatie

De Vlaamse land- en tuinbouw kan van ondersteuning genieten via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). Als blijvende garantie van de goede werking van het VLIF tijdens de overgangsjaren 2021 en 2022, dewelke vallen tussen de programmaperiodes van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), en met oog op het Vlaams relanceplan worden enkele noodzakelijke wijzigingen gerelateerd aan de investeringssteun doorgevoerd.

Meer specifiek verandert het volgende:

Vraag VLIF-steun aan voor investeringen in de agrovoedingssector

Datum publicatie

Het Vlaamse Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) ondersteunt de Vlaamse land- en tuinbouw door duurzame investeringen te stimuleren. Recent deed het Departement Landbouw en Visserij een oproep naar investeringen in de agrovoedingssector, waarvoor 4 miljoen euro steun beschikbaar wordt gesteld. ‘Circulaire economie’ en ‘de economische relance om de gevolgen van de coronacrisis te milderen’ staan voorop in deze oproep. Voor beide topics wordt telkens 1 miljoen euro vrijgehouden.