eigen_frontfoto

GLB

Recente wijzigingen in VLIF-steun

Datum publicatie

De Vlaamse land- en tuinbouw kan van ondersteuning genieten via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). Als blijvende garantie van de goede werking van het VLIF tijdens de overgangsjaren 2021 en 2022, dewelke vallen tussen de programmaperiodes van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), en met oog op het Vlaams relanceplan worden enkele noodzakelijke wijzigingen gerelateerd aan de investeringssteun doorgevoerd.

Meer specifiek verandert het volgende: