eigen_frontfoto

duurzaamheidscriteria

Nieuw vereenvoudigd certificatiesysteem biomassa

Datum publicatie

Op 16 oktober 2023 werd het nieuwe Besluit van de administrateur-generaal van het VEKA over het vereenvoudigde certificatiesysteem om duurzaamheid aan te tonen gepubliceerd. Dit certificatieschema moet toegepast worden op de van toepassing zijnde biomassa gecontracteerd vanaf 1 juli 2023. Aanpassingen aan dit besluit waren nodig door gewijzigde duurzaamheidscriteria opgenomen in het Verzamelbesluit Energie op 2 december 2022. De belangrijkste wijzigingen waren:
    - Het verstrengen van de te realiseren BKG-emissiereducties.

Het verhaal van duurzame biomassa

BiomassConsult is een adviesbureau gespecialiseerd in biomassaonderzoek en certificatieprojecten. Aan het hoofd staat Rens, bosbouwer van opleiding en doctor in de bosbouwsector. Verder is hij vice-voorzitter van de Technische Commissie van het certificatiesysteem SURE (SUstainable REsources) en een tijdlang actief geweest als lid van de SBP-werkgroep voor criteria omtrent duurzame koolstofbalansen. Ook hielp hij mee aan de ontwikkeling van een officieel gidsdocument omtrent de RED II-duurzaamheidscriteria. Rens treedt vanuit zijn expertise meer in detail over dit onderwerp. 

Duurzaamheid doorheen de tijd

Duurzaamheidscriteria zijn niet nieuw in Vlaanderen. Samen met Nico Vanaken van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) duiken we in de historiek van duurzaamheid binnen de bio-energiesector. De OVAM geeft vorm aan het Vlaamse afvalstoffen-, bodem- en materialenbeleid waar circulaire economie de rode draad vormt. Er wordt onder andere gestreefd naar het zo hoogwaardig mogelijk inzetten van materialen. 

Vereenvoudigde certificatie voor biomassakenmerken

Datum publicatie

Om het duurzaam gebruik van biomassa voor energieopwekking te controleren, koppelt de Vlaamse overheid een aantal duurzaamheidscriteria aan het verkrijgen van groenestroomcertificaten. Het aantonen van deze biomassakenmerken wordt gedaan aan de hand van een biomassarapport, zoals reeds werd vastgelegd in het Ministerieel Besluit van 5 april 2019. Om de administratieve last voor biogasuitbaters te beperken, werd een vereenvoudigd certificatiesysteem uitgewerkt.