eigen_frontfoto

biomethaan

Regatrace project gaat van start

Datum publicatie

Regatrace, het REnewable GAs TRade Centre in Europe, is een Horizon 2020 project, gecoördineerd vanuit Europese organisaties. Het RegaTrace project heeft tot doel een goed werkende biomethaan markt in Europa te faciliteren en handel in biomethaan tussen verschillende landen mogelijk te maken. Biogas-E neemt deel in het project als nationale partner en zal Vlaamse kennis in het project brengen zodat het Europees handel systeem onmiddellijk toepasbaar zal zijn in Vlaanderen. Het project ging van start in juni 2019.

Persbericht: Waarom biogas essentieel is voor een koolstofarme maatschappij

Datum publicatie

Brussel, 28/06/19 - België ambieert een krachtig klimaatbeleid om de klimaatopwarming zo veel mogelijk te beperken. Tegen 2050 zou onze maatschappij koolstofarm moeten zijn. Om deze doelstelling te behalen zullen we op een andere manier moeten kijken naar onze energievoorziening. De energietransitie zal enkel mogelijk zijn door de verschillende activiteiten en sectoren opnieuw met elkaar te verbinden (landbouw, milieu, energie). Wat we vandaag als afval beschouwen, is een grondstof voor de circulaire economie van morgen. De productie van biogas maakt deze cirkel rond.

Garanties van oorsprong voor groen gas, warmte en koude

Datum publicatie

De Vlaamse regering heeft recent beslist om het huidig systeem van garanties van oorsprong voor elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of kwalitatieve WKK uit te breiden. Gas, warmte en koude van hernieuwbare oorsprong worden binnenkort opgenomen in het bestaande registratiesysteem. Dit is een rechtsreeks gevolg van een nieuwe Europese richtlijn.

TransBio studiedag: Een biomethaaninstallatie vanaf nul - verslag

Datum publicatie

Steeds meer bedrijven en organisaties uiten de wens naast hun elektriciteitsverbruik ook hun gasverbruik te vergroenen, Europa werkt volop aan een registratiesysteem voor groen gas en de injectie van het eerste biomethaan in het Belgische gasnetwerk is een feit. Op 18 december ging Biogas-E, samen met een groot aantal aanwezigen, dieper in op het biomethaan businessmodel. Verschillende sprekers zijn nauw betrokken bij de opstart van de eerste biomethaaninstallatie in België bij IOK (Intercommunale van de Ontwikkeling van de Kempen).

Nieuwe call productie (en injectie) van biomethaan

Datum publicatie

De jaarlijkse call voor nieuwe projecten, die inzetten op groene warmteproductie, restwarmte, warmtenetten of biomethaanproductie is opnieuw gelanceerd oor het Vlaams Energieagentschap. De aanvraagprocedure loopt van 15 januari tot en met 15 februari. Er is een totaal budget beschikbaar van 15 miljoen euro, waarvan 1 miljoen euro is gereserveerd voor de productie van biomethaan

Eerste biomethaaninstallatie begint met injectie

Datum publicatie

De biomethaaninstallatie, op de site van IOK Afvalbeheer, is sinds vorige week gestart met de injectie van biomethaan op het openbare gasnet. Dit is een primeur voor België, en een nieuwe stap in de transitie naar een duurzame energievoorziening.