eigen_frontfoto

biomethaan

Garanties van oorsprong voor groen gas, warmte en koude

Datum publicatie

De Vlaamse regering heeft recent beslist om het huidig systeem van garanties van oorsprong voor elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of kwalitatieve WKK uit te breiden. Gas, warmte en koude van hernieuwbare oorsprong worden binnenkort opgenomen in het bestaande registratiesysteem. Dit is een rechtsreeks gevolg van een nieuwe Europese richtlijn.

TransBio studiedag: Een biomethaaninstallatie vanaf nul - verslag

Datum publicatie

Steeds meer bedrijven en organisaties uiten de wens naast hun elektriciteitsverbruik ook hun gasverbruik te vergroenen, Europa werkt volop aan een registratiesysteem voor groen gas en de injectie van het eerste biomethaan in het Belgische gasnetwerk is een feit. Op 18 december ging Biogas-E, samen met een groot aantal aanwezigen, dieper in op het biomethaan businessmodel. Verschillende sprekers zijn nauw betrokken bij de opstart van de eerste biomethaaninstallatie in België bij IOK (Intercommunale van de Ontwikkeling van de Kempen).

Nieuwe call productie (en injectie) van biomethaan

Datum publicatie

De jaarlijkse call voor nieuwe projecten, die inzetten op groene warmteproductie, restwarmte, warmtenetten of biomethaanproductie is opnieuw gelanceerd oor het Vlaams Energieagentschap. De aanvraagprocedure loopt van 15 januari tot en met 15 februari. Er is een totaal budget beschikbaar van 15 miljoen euro, waarvan 1 miljoen euro is gereserveerd voor de productie van biomethaan

Eerste biomethaaninstallatie begint met injectie

Datum publicatie

De biomethaaninstallatie, op de site van IOK Afvalbeheer, is sinds vorige week gestart met de injectie van biomethaan op het openbare gasnet. Dit is een primeur voor België, en een nieuwe stap in de transitie naar een duurzame energievoorziening.

ICCT lanceert eigen studie over het biomethaanpotentieel in Europa

Datum publicatie
Een reactie op de Ecofys studie: Gas for Climate – How gas can help to achieve the Paris Agreement target in an affordable way

The International Council on Clean Transport (ICCT) heeft recent een nieuwe studie gepubliceerd over de rol van biomethaan in Europa. Op basis van een techno-economische analyse wordt een inschatting gemaakt van het potentieel van hernieuwbaar methaan in de energie- en transportsector tegen 2050. 

Biomethaan kan gasverbruik vergroenen

Datum publicatie

Uit een recente studie van Biogas-E, het kennisplatform voor biogas in Vlaanderen, blijkt dat er meer dan één miljard m³ biomethaan of groen gas kan geproduceerd worden uit organische afvalstromen en restfracties. Hierdoor zou 8,75% van onze huidige gasvraag vergroend kunnen worden. Toch komt de productie van biomethaan niet van de grond in Vlaanderen, in tegenstelling tot onze buurlanden.

Duidelijkheid over steunmechanisme biomethaan in Wallonië

Datum publicatie

In Wallonië is het lang verwachte besluit rond het steunmechanisme voor hernieuwbare gassen en de bijhorende garanties van oorsprong gepubliceerd. In het besluit worden de verantwoordelijkheden van zowel de producent als van de regulator (CWAPe) vastgelegd bij de injectie van groen gas, waaronder biomethaan. De steunregeling voor de productie van groene stroom met WKK-motoren wordt uitgebreid zodat ook WKK's op biomethaan recht hebben op groenestroomcertificaten. 

Ontdek Europese biogasinstallaties via nieuwe tool

Datum publicatie

Het Europese project Biogas Action heeft een nieuwe tool gelanceerd waarmee iedereen succesvolle biogasinstallaties over heel Europa kan ontdekken. Via eenvoudige filters selecteer je de criteria die het best aansluiten bij jouw project of interesses. De tool selecteert automatisch de Europese installaties die het best aansluiten bij de gekozen criteria. Per installatie is een korte samenvatting beschikbaar met informatie over de gebruikte inputstromen, technische en financiële details, en de totstandkoming van het project. 

Primeur: eerste biomethaaninstallatie in België

Datum publicatie

Op 19 maart 2018 vond een primeur plaats in België. In aanwezigheid van minister van energie Bart Tommelein werd de eerste biomethaaninstallatie van België ingehuldigd met een eerstesteenlegging. Afvalintercommunale IOK is momenteel bezig met de bouw van een voorvergister in combinatie met de reeds bestaand GFT-composteerinstallatie. De nieuwe vergister, een DRANCO-reactor van OWS, zal 35.000 ton GFT-afval vergisten met een geschatte productie van 3,5 miljoen m³ biogas.