eigen_frontfoto

biomethaan

Biomethaan, de energie voorbij

Datum publicatie

Wie biomethaan hoort, denkt meteen aan groene energie. Maar biomethaan is veel meer dan dat! De productie van biomethaan brengt verschillende andere voordelen met zich mee, zoals de verwerking van organisch afval, emissiereducties, jobcreatie... De Europese Biogas Associatie (EBA) publiceerde recent de studie 'Beyond energy - monetising biomethane's whole-system benefits' waarin door Guidehouse de bijkomende voordelen van biomethaanproductie via anaerobe vergisting en thermische vergassing van biomassa werden onderzocht en gekwantificeerd.

Gas.be kent opnieuw premie toe aan biomethaanprojecten

Datum publicatie

Net als vorig jaar introduceert Gas.be een premie om biomethaanprojecten in België te ondersteunen. Nieuwe of vernieuwde biogasinstallaties die biomethaan produceren en dit vervolgens injecteren in het aardgasdistributienet of vervoernet, of het rechtstreeks gebruiken om een bio-CNG station te bevoorraden, kunnen een aanvraag indienen. Belangrijk is dat er reeds een definitieve vergunning ontvangen is voor het project. 

Aanbevelingen Commissie om hoge kunstmestprijzen te beteugelen

Datum publicatie

De meststoffensector heeft het zwaar te verduren door de hoge energieprijzen. Vorige week communiceerde de Europese Commissie enkele voorstellen tot korte- en lange termijn maatregelen om de beschikbaarheid en betaalbaarheid van meststoffen te garanderen. Dit vanuit de visie om negatieve effecten op de landbouwkundige opbrengsten, en daaraan gekoppelde voedseltekorten, ten gevolge van hoge kunstmestprijzen te vermijden. Ze zetten hoofdzakelijk in op een versnelde transitie richting duurzame voedselproductie en innovatieve technologieën.

Overwinstbelasting - vrijstelling voor biogassector?

Datum publicatie

Wat is overwinstbelasting?
Het nieuws gonst met berichtgeving omtrent overwinstbelasting in de energiesector, opgelegd door Europa maar ook met de volle steun van de lidstaten. Op deze manier hoopt Europa een antwoord te bieden op de hoge winsten die grote delen van de energiesector momenteel boeken.

REGATRACE eindconferentie 16 november 2022

Datum publicatie

De opschaling van biomethaanproductie tegen 2030, zoals voorgesteld in het REPowerEU-plan, zal de Europese Unie ondersteunen bij het bereiken van de klimaatdoelstellingen en bijdragen aan de energiezekerheid. Om het Europese potentieel te benutten, is het echter essentieel dat biomethaan over de landgrenzen heen kan verhandeld worden.

Inkomstenplafond voor elektriciteitsproducenten

Datum publicatie

Vorige week werd een nota opgesteld als reactie op het voorstel van Minister Van der Straeten rond het instellen van een inkomstenplafond voor elektriciteitsproducenten. Met deze nota wensen wij - zijnde Febiga, Biogas-E en Vlaco - de context en problematiek voor biogasproducenten te kaderen.

Biomethane Industrial Partnership gelanceerd

Datum publicatie

De Europese Commissie en stakeholders die zich inzetten voor de groene energietransitie lanceerden begin oktober het Biomethane Industrial Partnership (BIP). Deze publiek-private samenwerking werd reeds aangekondigd in het REPowerEU-plan. Het heeft tot doel de verwezenlijking van het target te ondersteunen om de jaarlijkse productie en het gebruik van biomethaan tegen 2030 te verhogen tot 35 miljard m3. Dit zal de afhankelijkheid van Europa voor aardgas uit Rusland op een kosteneffectieve manier verminderen.

Ontwikkelingstrajecten voor biomethaan in Vlaanderen

Datum publicatie

Het biogaspotentieel in Vlaanderen wordt ingeschat op 7,3 TWh, waarvan slechts 14% effectief wordt gevaloriseerd. Om dit percentage te verhogen, startte het Green Gas Platform in 2019 met de Deep Dive Study met als doel de positieve meerwaarde van vergisting/biomethaan te berekenen en ontwikkelingsscenario’s voor het productiepotentieel te identificeren. In juli werd het laatste rapport van deze studie gepubliceerd, met een roadmap voor de verdere ontwikkeling van de biomethaanmarkt. 

Langetermijnvisies biomethaan in Europese lidstaten

Datum publicatie

Het Europese H2020-project REGATRACE wil de marktopname van biomethaan versnellen in 13 Europese landen, waaronder België. Als partner van EBA, de Europese Biogas Associatie, is Biogas-E verantwoordelijk voor het opstellen van een langetermijnvisie en roadmap voor biomethaan in België. Deze oefening werd ook voor de overige 12 landen uitgevoerd, waarbij telkens verschillende workshops werden georganiseerd om input te verzamelen.

Kan biogassector bijdragen tot afbouw Russisch gas?

Datum publicatie

Het huidig conflict tussen Rusland en Oekraïne heeft de afhankelijkheid van Europa ten opzichte van Russisch aardgas pijnlijk blootgelegd. Ongeveer een derde tot 40% van het gas dat in Europa geleverd wordt, is afkomstig van Rusland. Dit is goed voor 155 miljard kubieke meters gas of 1514 TWh aan energie per jaar. Met als gevolg stegen de Europese aardgasprijzen in december al tot 180 €/MWh wanneer de eerste dreigingen over een conflict duidelijk werden. De vrees is namelijk dat de spreekwoordelijke gaskraan wordt dichtgedraaid. Dit kan een nefaste impact hebben op de Europese economie.