eigen_frontfoto

biomethaan

Groot aantal biomethaanprojecten op til in Frankrijk

Datum publicatie

De Franse website http://france-biomethane.fr rapporteert dat er een 200 tal projecten in de pijplijn zitten voor de injectie van biomethaan. Er is de doelstelling vanuit de Franse overheid op tegen 2030 ongeveer 10% van hun nationaal gasverbruik in te vullen met hernieuwbaar biomethaan uit anaerobe vergisting.

Hieronder een overzichtelijke kaart van de projecten per regio:

Nederlandse groengasproducenten vrezen voor rendabiliteit

Datum publicatie

De Nederlandse minister Kamp van economische zaken wil in een recent voorstel de bandbreedte van de calorische waarde voor gasinjectie aanpassen. Doordat Nederland steeds meer gas (hoogcalorisch?) moet importeren zou de regeling Gaskwaliteit aangepast moeten worden. Diverse groengasproducenten zijn niet opgezet met deze verandering, daar het interval waartussen de energie-inhoud moet vallen kleiner zou worden.

Nederlands pilootproject "Groen Gas Booster"

Datum publicatie

Netwerkbedrijf Enexis, landelijk gasnetbeheerder Gasunie Transport Services (GTS) en afvalverwerker Attero hebben vandaag de overeenkomst getekend voor de start van een unieke pilot om grootschalige groengasinvoeding te faciliteren: de Groen gas Booster. Deze compressor verbindt het grote regionale aanbod van groen gas met de landelijke vraag. De Groen gas Booster wordt hiervoor gerealiseerd nabij de groengasproductielocatie van Attero in Wijster (Drenthe).

Aanpassing aan call groene warmte

Datum publicatie

Binnenkort wordt een nieuwe call gelanceerd, de call loopt van 15 oktober tot en met 14 december 2015.

Hieronder een oplijsting van de aanpassingen binnen het kader van de call:

Voor deze call is een bijkomend budget van 3.700.000 euro uit het Energiefonds voorzien. Het totale budget bedraagt 10.217.341 euro voor deze call van 2015. De maximale deelbudgetten voor de call 2015 zijn:

Innovaties in mobiliteit – alternatieve brandstof voor trucks en bussen

Datum publicatie

Op 11 februari kwamen veel zakenmensen en geïnteresseerden samen in Kortrijk Xpo voor een interessant programma over alternatieve aandrijving voor vrachtwagens en bussen. Deze middag werd georganiseerd door de POM West-Vlaanderen samen met Busworld Academy. Later dit jaar, van 16 tot 21 oktober 2015, belooft Busworld opnieuw de afspraak te worden voor een onderdompeling in de wereld van coaches en trucks.

Nieuwe elementen voor injectie biomethaan in aansluitingscontracten aardgas

Datum publicatie

De Vlaamse netbeheerders Infrax en Eandis maakten na het aansluitingscontract elektriciteit (zie nieuwsbrief van 25/06/2015) nu ook de ontwerpteksten van het aansluitingscontract aardgas op, mét toevoeging van een reeks nieuwe elementen voor de injectie van biomethaan. De aansluitingscontracten elektriciteit en gas regelen de rechten en plichten van de netbeheerders in relatie tot grotere middenspannings- en middendrukklanten.

De drie pijlers voor internationale biomethaanhandel

Datum publicatie

Op 3 september hield EBA een Europese workshop over de toekomst van biomethaan.

Om internationale handel mogelijk te maken voor biomethaan, zijn er volgens EBA drie absolute noodzakelijkheden die moeten vervuld worden. Biomethaan heeft een duurzaam karakter, maar eens geïnjecteerd kan het niet meer fysisch onderscheiden worden van het aardgas in de leidingen. Dit vraagt dus voor een administratief instrumentarium om de toegevoegde waarde van biomethaan t.o.v. aardgas te kunnen opvolgen en doorgeven van producent aan koper.

Nieuwe call groene warmte gelanceerd door VEA

Datum publicatie

Op 8 december werd door VEA een nieuwe call groene warmte gelanceerd. Bedrijven en andere organisaties die zelf groene warmte willen produceren, restwarmte recupereren of biomethaan produceren en in het aardgasnet injecteren, kunnen tot en met 4 februari 2015 een aanvraag voor investeringssteun indienen. Er is in totaal 8,2 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe projecten in het Vlaamse Gewest die niet in aanmerking komen voor groenestroom- of warmte-krachtcertificaten, noch voor (strategische) ecologiesteun.

Meerlanden op dreef: Mijlpaal van 5 miljoen kuub groen gas uit GFT-afval bereikt

Datum publicatie

Een paar weken terug bezocht het Biogas-E team nog de site van Meerlanden in het kader van de European Biogas Conference in Egmond aan Zee, Nederland. Toen al konden we vaststellen dat men enorm trots was over de hoeveelheid aan geproduceerde groene energie. Op 10 oktober 2012 bereikte men immers de mijlpaal van 1 miljoen kuub geproduceerde energie (zie foto). Ongeveer twee jaar later echter, vorige vrijdag, de dag van de duurzaamheid, heeft men opnieuw een nieuwe mijlpaal bereikt. De vergistingssite kan nu al 5 miljoen kuub groen gas op haar conto schrijven.

26ste World Gas Conference (WGC) in Parijs

Datum publicatie

Maandag 1 juni ging in Parijs de 26ste World Gas Conference (WGC) van start. De WGC is een evenement met internationale uitstraling. Het is de grootste en meest prestigieuze conferentie in de wereldwijde gasindustrie en verzamelt duizenden vooraanstaande energiespelers en politici.