eigen_frontfoto

biomethaan

Verslag workshop Task 37: Biomethaan

Datum publicatie

De IEA (International Energy Agency) Task 37 organisation organiseerde op 6 april 2017 een workshop over biomethaan in Vlijmen, Nederland. De middag werd verdeeld in twee thema’s: ‘injectie van biomethaan in het aardgasnetwerk’ en ‘innovaties op de biomethaan markt’.

ERGaR: de doorstart voor een ééngemaakte Europese markt voor biomethaan?

Datum publicatie

Tijdens de EBA Conferentie van september dit jaar werd de European Renewable Gas Registry (ERGaR) opgericht. ERGaR is een onafhankelijk, transparent en betrouwbaar registratiesysteem voor de massabalans van biomethaan dat via het Europese aardgasnetwerk wordt verdeeld. Dit mag als een mijlpaal beschouwd worden voor de ontwikkeling van een Europese biomethaanmarkt en -handel. Ook de nationale administraties hebben een cruciale rol te spelen.

Geen contradictie: elektrische voertuigen op biogas

Datum publicatie

Michael Lemon, vice-voorzitter van de Amerikaanse vzw Biogas Researchers promoot het gebruik van hernieuwbare elektriciteit uit biogas als aandrijving voor elektrische wagens. De bedoeling is om bij te dragen tot de decarbonisatie van de transportsector in de VS. Hij wijst er ook op dat intelligent afvalbeheer samen met anaerobe vergisting potentieel 12,5 miljoen elektrische wagens kan laten rijden op organisch afval (in de V.S. alleen).

TransBio Summer School

Datum publicatie
English Version Below

Biogas-E en de Universiteit Gent - als mede-organisatoren van de EBA conferentie - hebben het intitiatief genomen om een Summer School te organiseren die opgebouwd is rond deze EBA-conferentie. De conferentie maakt tevens ook integraal deel uit van de Summer School.

Werkgroep Biomethaan – zorgvuldige aftoetsing voor een correct perspectief

Datum publicatie

Het was ondertussen alweer bijna een jaar geleden dat de Werkgroep Biomethaan onder leiding van Biogas-E was samen gekomen, maar op 17 mei van dit jaar was er dan ook meteen heel wat stof ter discussie met een vruchtbare werkgroep tot gevolg. Bovendien is er ook in Wallonië recent een nieuwe stap richting de implementatie van biomethaan gezet door de principiële goedkeuring van het Waals parlement van een ontwerpversie van een beleidskader voor biomethaan. Vlaanderen hinkt in deze materie nog steeds hopeloos achterop.

Groot aantal biomethaanprojecten op til in Frankrijk

Datum publicatie

De Franse website http://france-biomethane.fr rapporteert dat er een 200 tal projecten in de pijplijn zitten voor de injectie van biomethaan. Er is de doelstelling vanuit de Franse overheid op tegen 2030 ongeveer 10% van hun nationaal gasverbruik in te vullen met hernieuwbaar biomethaan uit anaerobe vergisting.

Hieronder een overzichtelijke kaart van de projecten per regio:

Nederlandse groengasproducenten vrezen voor rendabiliteit

Datum publicatie

De Nederlandse minister Kamp van economische zaken wil in een recent voorstel de bandbreedte van de calorische waarde voor gasinjectie aanpassen. Doordat Nederland steeds meer gas (hoogcalorisch?) moet importeren zou de regeling Gaskwaliteit aangepast moeten worden. Diverse groengasproducenten zijn niet opgezet met deze verandering, daar het interval waartussen de energie-inhoud moet vallen kleiner zou worden.

Nederlands pilootproject "Groen Gas Booster"

Datum publicatie

Netwerkbedrijf Enexis, landelijk gasnetbeheerder Gasunie Transport Services (GTS) en afvalverwerker Attero hebben vandaag de overeenkomst getekend voor de start van een unieke pilot om grootschalige groengasinvoeding te faciliteren: de Groen gas Booster. Deze compressor verbindt het grote regionale aanbod van groen gas met de landelijke vraag. De Groen gas Booster wordt hiervoor gerealiseerd nabij de groengasproductielocatie van Attero in Wijster (Drenthe).

Aanpassing aan call groene warmte

Datum publicatie

Binnenkort wordt een nieuwe call gelanceerd, de call loopt van 15 oktober tot en met 14 december 2015.

Hieronder een oplijsting van de aanpassingen binnen het kader van de call:

Voor deze call is een bijkomend budget van 3.700.000 euro uit het Energiefonds voorzien. Het totale budget bedraagt 10.217.341 euro voor deze call van 2015. De maximale deelbudgetten voor de call 2015 zijn: