eigen_frontfoto

biomethaan

Innovaties in mobiliteit – alternatieve brandstof voor trucks en bussen

Datum publicatie

Op 11 februari kwamen veel zakenmensen en geïnteresseerden samen in Kortrijk Xpo voor een interessant programma over alternatieve aandrijving voor vrachtwagens en bussen. Deze middag werd georganiseerd door de POM West-Vlaanderen samen met Busworld Academy. Later dit jaar, van 16 tot 21 oktober 2015, belooft Busworld opnieuw de afspraak te worden voor een onderdompeling in de wereld van coaches en trucks.

Nieuwe elementen voor injectie biomethaan in aansluitingscontracten aardgas

Datum publicatie

De Vlaamse netbeheerders Infrax en Eandis maakten na het aansluitingscontract elektriciteit (zie nieuwsbrief van 25/06/2015) nu ook de ontwerpteksten van het aansluitingscontract aardgas op, mét toevoeging van een reeks nieuwe elementen voor de injectie van biomethaan. De aansluitingscontracten elektriciteit en gas regelen de rechten en plichten van de netbeheerders in relatie tot grotere middenspannings- en middendrukklanten.

De drie pijlers voor internationale biomethaanhandel

Datum publicatie

Op 3 september hield EBA een Europese workshop over de toekomst van biomethaan.

Om internationale handel mogelijk te maken voor biomethaan, zijn er volgens EBA drie absolute noodzakelijkheden die moeten vervuld worden. Biomethaan heeft een duurzaam karakter, maar eens geïnjecteerd kan het niet meer fysisch onderscheiden worden van het aardgas in de leidingen. Dit vraagt dus voor een administratief instrumentarium om de toegevoegde waarde van biomethaan t.o.v. aardgas te kunnen opvolgen en doorgeven van producent aan koper.

Nieuwe call groene warmte gelanceerd door VEA

Datum publicatie

Op 8 december werd door VEA een nieuwe call groene warmte gelanceerd. Bedrijven en andere organisaties die zelf groene warmte willen produceren, restwarmte recupereren of biomethaan produceren en in het aardgasnet injecteren, kunnen tot en met 4 februari 2015 een aanvraag voor investeringssteun indienen. Er is in totaal 8,2 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe projecten in het Vlaamse Gewest die niet in aanmerking komen voor groenestroom- of warmte-krachtcertificaten, noch voor (strategische) ecologiesteun.

Meerlanden op dreef: Mijlpaal van 5 miljoen kuub groen gas uit GFT-afval bereikt

Datum publicatie

Een paar weken terug bezocht het Biogas-E team nog de site van Meerlanden in het kader van de European Biogas Conference in Egmond aan Zee, Nederland. Toen al konden we vaststellen dat men enorm trots was over de hoeveelheid aan geproduceerde groene energie. Op 10 oktober 2012 bereikte men immers de mijlpaal van 1 miljoen kuub geproduceerde energie (zie foto). Ongeveer twee jaar later echter, vorige vrijdag, de dag van de duurzaamheid, heeft men opnieuw een nieuwe mijlpaal bereikt. De vergistingssite kan nu al 5 miljoen kuub groen gas op haar conto schrijven.

26ste World Gas Conference (WGC) in Parijs

Datum publicatie

Maandag 1 juni ging in Parijs de 26ste World Gas Conference (WGC) van start. De WGC is een evenement met internationale uitstraling. Het is de grootste en meest prestigieuze conferentie in de wereldwijde gasindustrie en verzamelt duizenden vooraanstaande energiespelers en politici.

De toekomst van biomethaan volgens het Duitse Energie Agentschap

Datum publicatie

Het Duitse energieagentschap (DENA) publiceerde recent een document waarin de toekomst van biomethaan wordt belicht.Op korte termijn is een potentieel van 28 TWh in te vullen van een totaal 155 technische potentieel. Biomethaan zal volgens het agentschap een sleutelrol spelen binnen de hernieuwbare energiemix. Een heropleving van de CNG-markt voor transport, de modernisering van gebouwen, groeiende vraag vanuit de chemische industrie en de flexibele inzet van WKK-motoren kunnen bijdragen tot het succes van biomethaan.

Geslaagd werkbezoek aan biomethaaninstallatie

Datum publicatie

Afgelopen woensdag (29 april) organiseerde de POM West-Vlaanderen met ondersteuning van Biogas-E een zeer te smaken werkbezoek aan de biogasinstallatie van de afvalenergiecentrale Nijmegen (ARN). GFT wordt er omgezet via anaerobe vergisting naar biogas dat op zijn beurt wordt opgeschoond tot aardgaskwaliteit. Dit stelt ARN in staat om ‘”groen gas” te leveren aan het vervoersbedrijf Hermes dat de openbare busdienst in Nijmegen verzorgt.

EBA Biomethane & Biogas Report 2015 gepubliceerd

Datum publicatie

In december 2015 publiceerde de European Biogas Association (EBA) de meest recente data en ontwikkeling binnen de Europese biogas- en biomethaansector. Volgens de meest recente data zijn er in Europa 17.240 biogasinstallaties en 367 opwerkingsinstallaties voor biomethaan. Deze analyse wordt gevoed vanuit de nationale biogasverenigingen en hun publicaties maar ook op basis van eigen onderzoek. Het resultaat is een editie die de analyses die in de voorbije jaren werden uitgevoerd verder uitdiept en kritisch bekijkt, met meer en betere visualisering van de beschikbare data.

Biogas-E ondersteunt Call groene warmte

Datum publicatie

Tussen 15 oktober en 14 december 2015 werd door het Vlaams Energie Agentschap (VEA) een nieuwe call groene warmte gelanceerd. Hierbinnen was ook de mogelijkheid voor investeringssteun in een opwerkingsinstallatie voor biogas tot biomethaan met toepassing als transportbrandstof opgenomen.