eigen_frontfoto

kleinschalig

Veel interesse voor kleinschalige vergisting

Datum publicatie

Op zowel 18 juni, als 19 juni, werd een studiemiddag georganiseerd over kleinschalige vergistingsinstallaties getiteld "Haal jij energie uit mest?". Zowel in Ertvelde als Herselt konden de organisatoren op veel interesse rekenen. Toelichting werd gegeven bij de randvoorwaarden, de beschikbare technieken, de rendabiliteit, het vergunningskader en de eigenschappen van digestaat (vergiste mest in dit geval). Wie de presentaties wil ontvangen kan zich wenden tot info@biogas-e.be.

Studienamiddag kleinschalige vergisting op vrijdag 30 januari

Datum publicatie

Op vrijdag 30 januari organiseerde Inagro in samenwerking met SBB een studienamiddag over pocketvergisting, met de bedoeling de melkveesector optimaal te informeren over recente evoluties op vlak van o.m. vergunningsaanvragen en VLIF-steun. 90 geïnteresseerden kwamen luisteren, waarvan zeker de helft melkveehouders waren. Het toont aan dat er sterke interesse is in het onderwerp. Anke De Dobbelaere van Inagro beet de spits af met een overzicht van de huidige marktsituatie. Nadien kwam Jan Palmaers, van  Biolectric aan het woord.

Takamoto’s Lease-to-Own Biogas

Datum publicatie

Millions of people around the world are trapped in energy poverty having access to only unsustainable and time consuming wood based fuels for cooking. At Takamoto, we think about what all of these people could be accomplishing to improve the world if only THEY could be the ones controlling their OWN energy. Farmers with cows in Kenya have this chance with Takamoto Biogas.

Brochure ‘Kleinschalige vergisting - Praktijkvoorbeelden in binnen- & buitenland’

Datum publicatie

Kleinschalige vergisting won de voorbije vier jaren sterk aan belang. Om de sector optimaal te informeren over het marktaanbod vandaag, publiceren Inagro, VCM, Biogas-E & DLV InnoVision een brochure met praktijkvoorbeelden en een overzicht van constructeurs in binnen- & buitenland. Samen met SBB organiseert Inagro op 30 januari ook een studienamiddag om de melkveesector optimaal te informeren over recente evoluties op vlak van o.m. vergunningsaanvragen en VLIF-steun.

Welke grote evoluties zijn er?

Bezoek aan hoeve Dendauw

Datum publicatie

Op zondag 21 september, dag van de landbouw, opende de familie Dendauw de deuren voor het grote publiek. Recent werd een nieuwe melkveestal gebouwd waarbij ook de melkinstallatie werd vernieuwd. Door inzet van een melkrobot worden de melkkoeien nu automatisch gemolken wanneer ze zich aanbieden bij de machine. De robot herkent elke koe a.d.h.v. een halsband met zender die rond de nek hangt.

Energieke landbouw: Watt brengt het op?!

Datum publicatie

Graag vestigen we nog eens de aandacht op de mooie publicatie van het Departement Landbouw en Visserij. Afdeling Organisatie en Strategisch Beleid omtrent hernieuwbare energie in de landbouw. Deze brochure kwam tot stand door de samenwerking van meerdere proefcentra en het departement.

Vanaf pagina 30 komt u op het item kleinschalige vergisting

Biolectric is één van de laureaten van milieuprijs

Datum publicatie

Het drie jaar jonge bedrijf Biolectric uit Temse is één van de laureaten van de Belgische Energie- en Milieuprijs. Het bedrijf maakt kleine biomethaangasinstallaties, ook wel pocketvergisters genoemd, die op landbouwbedrijven groene energie uit rundermest halen. "Er staan ondertussen zowat 60 installaties verspreid over België", zegt CEO Philippe Jans in Het Nieuwsblad. "En we werken met een twaalftal personeelsleden."

Het BioEnergyFarm project krijgt een vervolg!

Datum publicatie

De geleerde lessen binnen het oorspronkelijke BioEnergyFarm project hebben ertoe geleid dat er een vervolgproject is ingediend binnen de het Intelligent Energy Europe kader. Grootschalige vergisting is in vele landen al een volwassen markt en de economische haalbaarheid van grote projecten is steeds minder van zelfsprekend door een sterke ommekeer binnen het subsidiebeleid. Daarom wordt de focus binnen het vervolgproject verschoven naar kleinschalige vergisting.

Veel belangstelling voor kleinschalige vergisting

Datum publicatie

24, 25 en 27 februari hadden velen blijkbaar goed genoteerd in hun agenda als dé dagen om kennis te komen maken met het concept kleinschalige vergisting. Telkens daagden een zestigtal geïnteresseerden op voor een kennismiddag waarbij presentaties over de stand van zaken en techniek werden gekoppeld aan een bedrijfsbezoek.